2016

Přepojení závlah na Mikulášském náměstí na studniční vodu

15. 4. 2016 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Mikulášské náměstí prošlo v letech 2010 – 2012 kompletní rekonstrukcí. Nová úprava vychází z historických podkladů původního založení parku a je přizpůsobena současným potřebám návštěvníků. Došlo ke změně trasy cest, doplnění fontány a umístění náhrobku J. K. Tyla. Součástí samozřejmě byly výsadby stromů, založení pobytového trávníku a trvalkových záhonů. Pro udržení dobrého stavu vegetace bylo nutné zavést automatickou závlahu všech vegetačních prvků.

Při provádění zemních prací byla objevena stará nevyužívaná studna. Při jejím průzkumu byla zjištěna dostatečná zásoba kvalitní vody vyhovující pro potřeby zavlažování zeleně. Po zajištění veškerých nutných dokladů a povolení bude v průběhu dubna a května provedeno napojení závlahového systému zeleně na Mikulášském náměstí na tuto studniční vodu. Pro napojení je nutné provést výkopové práce pro položení vodovodního potrubí a osazení čerpacího zařízení do studny. Pokud nedojde k neočekávaným překážkám nebo závadám, bude přepojení na studniční vodu dokončeno do konce května.

Využitím studniční vody dojde k úsporám za platby za vodu vodárenskou.


Foto Ing. Lucie Davídková

Město Plzeň