2016

Pěstební opatření v rekreační oblasti Košutecké jezírko

1. 4. 2016 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Správa veřejného statku města Plzně zadala zpracování projektu pěstební opatření na dřevinách v parku u Košuteckého jezírka. I. etapa regenerace parku proběhla v letech 2013 – 2014 a zahrnovala stabilizaci břehů Košuteckého jezírka, omezení eroze, úpravu pláže, obnovu cesty a výsadbu břehových porostů. Projektovou dokumentaci pěstební opatření dřevinných porostů zpracoval Ing. Tomáš Rákos, krajinný architekt.

Projekt zahrnuje:
1) kácení odumřelých, odumírajících a nestabilních dřevin
2) vyčištění porostů od nevhodných náletů
3) potlačení invazivních druhů dřevin, především akátu
4) uvolnění perspektivních stromů tak, aby měly dostatek prostoru pro další růst
5) zdravotní a bezpečnostní řez korun stromů
6) výsadby nových dřevin
7) regeneraci travnatých ploch.

Podle zpracované dokumentace dojde k odstranění 69 ks solitérních stromů. Navrženo je vysázení 82 ks stromů, 72 ks solitérních keřů a 110 ks keřů ve skupinách. Zhruba 1500 m2 trávníku bude regenerováno.

Poslední březnový den odpoledne proběhlo na pláži Košuteckého jezírka projednání projektu pěstebních opatření s veřejností. Projektant přímo v terénu ukázal, které dřeviny a z jakých důvodů budou odstraněné. Zástupci Správy veřejného statku prezentovali na fotodokumentaci obdobné úpravy v Borském parku a Lochotínském parku. Dokumentovali srovnáním fotografie původního stavu a stavu po provedených úpravách, že cílem není likvidace dřevin, ale podpoření kvalitních stromů v dalším růstu a dosadba mladých jedinců.

    

Město Plzeň