2016

Oprava chodníku Spolková ul.

4. 10. 2016 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Koncem srpna letošního roku byla dokončena oprava chodníku ve Spolkové ulici č. 20-26. Místy nevyhovující živičný kryt chodníku byl nahrazen zámkovou dlažbou. Došlo rovněž k výměně betonových obrub a chodník byl v dolní části přespádován, tak aby dešťová voda mohla bez problémů odtékat do stávající uliční vpusti.

Termín dokončení: 31. 8. 2016

Stavba byla provedena s celkovým nákladem 292.820,- Kč včetně DPH.

Prováděcí firma: Silnice Nepomuk s.r.o.

    

 

Město Plzeň