2016

Obnova parčíku na návsi v Červeném Hrádku zahájena

19. 8. 2016 | Autor: Davídková Lucie , Ing.

Na začátku srpna letošního roku byla zahájena dlouho očekávaná obnova nevelkého parčíku přímo na návsi v Červeném Hrádku. Parčík již dlouhodobě nesplňoval funkce, jaké by soudobý, byť malý městský park měl mít. Plocha, na které již léta až téměř do vytracena doznívaly ozvěny někdejšího lesku a krásy se dočká nově opraveného podia, schodišť a parkových cest, které budou opatřeny novým povrchem z mechanicky zpevněného kameniva.

V místě stávajícího bazénku, který je v současnosti v havarijním stavu, bude vytvořeno nové odpočinkové zákoutí s posezením ve stínu, pískovištěm a pítkem.

Samozřejmostí je nový mobiliář podél cest – parkové lavičky, odpadkové koše, nové sloupy veřejného osvětlení.

Třešinkou na pomyslném dortu budou vegetační úpravy – výsadby stromů, keřů, nové trvalkové záhony a pobytový trávník.

Kompletní rekonstrukce parku se všemi technickými prvky si vyžádá celkem 2.115.000,- korun. Stavba by měla být dokončena do konce listopadu letošního roku.

    

Město Plzeň