2016

Nový parčík v ulici Na Poříčí na Roudné

26. 5. 2016 | Autor: Pechová Jana, Ing.

V dubnu 2016 byla dokončena akce „Stavební úprava ulice Na Poříčí - Lochotínská“. V rámci úpravy byla provedena rekonstrukce vozovky, chodníku, výstavba nových parkovacích stání a cyklostezky. Součástí stavby byla také výsadba stromů a sadovnická úprava přilehlé plochy zeleně.

Nově vzniklý parčík byl ztvárněn jako travnatá parková plocha se solitérními stromy. V místech nejfrekventovanějších pěších tahů byly vytvořeny dvě stezky doplněné lavičkami. Na otevřeném prostranství ve středu parčíku byla situována hlavní rekreační plocha s barevnými sedátky ve tvaru hada a dětské hřiště.

    

    

Město Plzeň