2016

Nové společenstvo suchomilných rostlin v Kopeckého sadech

3. 6. 2016 | Autor: Davídková Lucie , Ing.

V loňském roce se centrální sady v historickém jádru města navzdory automatické závlaze potýkaly v období letního sucha s přísuškem. Zejména trpěly travnaté plochy, které pod automatickou závlahou nejsou a kde se díky úhynu jednoděložných travních druhů rozšířily plevelné druhy rostlin.

Jednou z ploch, na které se období sucha fatálně podepsalo, byly malé plošky trávníku po obou stranách hlavního vstupu do budovy Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech. Skomírající vypálený trávník zde byl spíše pro ostudu a na jaře zde obrazily výhradně dvouděložné plevely.

Správa veřejného statku města Plzně se v reakci na tento nevyhovující stav rozhodla pro radikální změnu, a sice pro výměnu travnatého půdního krytu za společenstvo suchomilných trvalek.

Realizace proběhla na začátku května 2016 a spočívala v sejmutí a odvozu 10cm vrstvy ornice a rozprostření speciálního vylehčeného substrátu. Na ten byly následně rozprostřeny řízky 8 druhů rozchodníků a soliterně dosazen vyšší, červenolistý rozchodník kultivaru ´Bertram Anderson´. Lem plochy je tvořen dochanem (okrasná travina, která snáší sucho). Během několika týdnů by měly řízky rozchodníků zakořenit a začít se rozrůstat. Cílovým stavem bude nízký zapojený porost, který bude vizuálně atraktivní a funkční i v období extrémního sucha, které není vyloučeno, že nás znovu nepotká.

Prosíme všechny návštěvníky sadů, kteří zde venčí své psí kamarády, aby je nenechávali v načechraném substrátu s řízky hrabat. Rostliny potřebují čas, aby úspěšně zakořenily.

     
stav před zahájením                                stav ihned po dokončení                           řízky rozchodníků již zakořeňují

Město Plzeň