2016

Nová zóna placeného stání - lokalita „Hamburk“

3. 3. 2016 | Autor: Mrázová Michaela

Od pondělí 14. března 2016 bude uvedena do provozu zóna placeného parkování označená jako zóna D na území městského obvodu Plzeň 3. Jedná se o zónu ohraničenou ulicemi U Prazdroje – Nádražní – Šumavská – Švihovská, nazývaná běžně oblast Hamburk, včetně parkoviště u hlavní brány Plzeňského Prazdroje.

Hlavním smyslem nově zřízené zóny je omezit dlouhodobé parkování a odstavování vozidel. Díky tomu bude snazší nalézt v oblasti místo pro krátkodobé parkování návštěvníků a pro parkování trvale bydlících občanů.

Poplatek za hodinu parkování je 10 Kč, lze jej uhradit v parkovacím automatu mincemi, bankovkami nebo Plzeňskou kartou. Fyzická nebo právnická osoba, která v zóně podniká a má zde sídlo nebo provozovnu, si může zakoupit roční předplatitelskou parkovací kartu za 7.000,- Kč, trvale bydlící občané v zóně pak za 700,- Kč na rok. Parkovací karty je možné zakoupit v sídle společnosti Parking Plzeň, s.r.o. v Truhlářské ulici 5 (hned vedle parkovacího domu Rychtářka).

Město Plzeň