2016

Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2016

1. 12. 2016 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Pravidelných programů lesní pedagogiky pro mateřské a základní školy v arboretu se v r. 2016 zúčastnilo více než 1.500 dětí. Mimo tyto programy byly ve spolupráci s dalšími organizacemi během roku pořádány i „větší“ akce pro veřejnost.

Začátek jara byl v okolí boleveckých rybníků věnován jako každoročně především rodinám s dětmi. Procházka kolem boleveckých rybníků s názvem „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“ se uskutečnila dne 19. 3. 2016. Trasa začínala na hrázi Boleveckého rybníka na „Rybárně“, kde měli zaměstnanci SVSMP pro děti a dospělé připraven kvíz z oblasti přírody, dále se pokračovalo přes sádky u Košináře, na Senecký rybník ke skautům a cíl trasy byl opět v Arboretu Sofronka. Tady byl připraven oheň, kde si malí i velcí opékali, co se dalo. Přestože bylo v Plzni a okolí v tomto termínu více akcí, zúčastnilo se na 300 zájemců.

V rámci „Týdne lesů 2016“ proběhl v arboretu 12. 5. 2016 „Den lesa na Sofronce“, tentokrát na téma „Obnova lesa“. Na této akci se spolu se Správou veřejného statku města Plzně, Úsekem lesů, zeleně a vodního hospodářství podílí Lesy ČR, krajské ředitelství v Plzni, plzeňská pobočka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje a Myslivecké sdružení Bolevec. Dopoledne patřilo dětem prvního stupně plzeňských základních škol, pro které byl uvedenými organizacemi připraven na šesti stanovištích program, týkající se nejen obnovy lesa, ale i dalších lesnických a mysliveckých činností.
Odpolední program byl odlišný od předešlých ročníků a dával možnost široké veřejnosti dozvědět se vše o hospodaření v plzeňských městských lesích i rybnících. Komentovaná procházka pro veřejnost městskými lesy v okolí boleveckých rybníků začala u hlavního vchodu do arboreta, ale tentokrát arboretum zůstalo stranou. Společně jsme prošli zajímavé lesnické úseky boleveckého polesí a na otázky odpovídali odborní pracovníci Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně.

Koncem května uspořádal Mykologický kroužek Plzeň opět ve spolupráci s LZVH SVSMP „Výstavku hub“ s mykologickou poradnou. Přestože bylo na Plzeňsku v měsíci květnu minimální množství srážek, což se podepsalo na počtu nalezených a vystavených druhů hub, podařilo se jich „najít“ 41 druhů. Tento nepříznivý stav jsme alespoň vyrovnali zajímavým nápadem Jitky Vernerové. Ta připravila zejména pro dětské návštěvníky dostatek plastelíny a nechala zapojit jejich fantazii při modelování hub. Své výtvory pak děti umisťovaly do mechu v „lesní zahrádce“. Nápad se setkal s velkým nadšením, viz foto. Celou akci oživili členové Záchranné stanice živočichů Rokycany ukázkami práce s živými dravci.

     

V pátek 2. 6. 2016 uspořádal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně spolu se zaměstnanci arboreta „Den dětí na Sofronce“. Pohádková cesta v dolní i horní části arboreta bavila děti z plzeňských mateřských školek. Na několika stanovištích je vítaly pohádkové bytosti a děti s nimi plnily úkoly z oblasti přírody a ekologie.

Druhý víkend v červnu (11. a 12. 6.) se konala v Arboretu Sofronka celorepubliková akce „Víkend otevřených zahrad“. Arboretum bylo zpřístupněno veřejnosti po oba dny od 9:00 hod. do 18:00 hod. Velkému zájmu veřejnosti se těšily komentované prohlídky nejen v dolní, ale i horní části arboreta, která je jinak pro veřejnost nepřístupná a je určená k výuce lesní pedagogiky.
V rámci „Víkendu otevřených zahrad“ proběhly ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů Plzeň „Včelí dny na Sofronce“. Čtvrtek a pátek (9. a 10. 6.) dopoledne byl připraven program pro mateřské a základní školy, odpoledne pak pro družiny a skauty. Po prohlídce naučné stezky o včelách, proskleného klátu (úl v dutině stromu), včelího domku na apiterapii, proskleného školního úlku a dalších včelařských atrakcí si děti měly možnost opéct na ohni špekáčky, pečivo nebo stále více oblíbené marschmallow. O víkendu (11. a 12. 6.) se pak na několika místech arboreta uskutečnily, mimo exkurze naučnou stezkou o včelách, především odborné přednášky o včelách a včelaření pro včelaře i pro veřejnost. Těchto víkendových akcí se zúčastnilo úctyhodných 1.700 návštěvníků.

21. září 2016 bylo připomenuto 60. výročí založení Arboreta Sofronka slavnostním setkáním za účasti odborné lesnické veřejnosti. Byla odhalena busta zakladatele arboreta Karla Kaňáka (autor Bartoloměj Štěrba) jeho dlouholetým přítelem a kolegou Ing. Konstantinem Dimitrovským, CSc. a pokřtěna kniha, mapující celou historii tohoto objektu. Součástí tohoto setkání byla i prohlídka celého objektu.

Pravidelně pořádaná podzimní výstavka hub s mykologickou poradnou byla v arboretu na programu 23. a 24. září 2016. Podařilo se nasbírat celkem 106 různých druhů hub, jedlých, nejedlých i jedovatých. Mimo mateřských škol a základních škol projevila zájem i široká veřejnost.

Podzimní akce zakončil 5. října 2016 „Den lesa na Sofronce“, kterého se zúčastnilo 200 dětí plzeňských základních škol. Kromě klasického dopoledního programu v arboretu, určeného pro šest tříd prvního stupně ZŠ, jsme zajišťovali pro další dvě třídy prohlídku Výukové zahrady s vodními prvky na hrázi Boleveckého rybníka. V odpoledních hodinách proběhly dvě komentované exkurze pro veřejnost, zaměřené na připomenutí 60. výročí založení arboreta. Návštěvníci si prohlédli nejen naučné stezky, ale i areál pro environmentální výchovu s prvky pro výuku lesní pedagogiky a zookoutek s dančí zvěří.


Lucie Kaňáková
Ing. Jan Kaňák, Ph.D.
SVSMP, úsek LZVH, Arboretum Sofronka

Město Plzeň