2015

Týden lesa na Sofronce

25. 5. 2015 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Třetí týden v květnu byl v celé ČR vyhlášen „Týdnem lesů“.

V rámci tohoto týdne proběhlo ve středu 13. května v areálu Arboreta Sofronka autorské čtení pro děti mateřské školy z Třemošné. Akci pořádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (Ing. Jankovská) ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, oddělením městských lesů a arboreta Sofronka. Jednalo se o setkání dětí s autory publikace „Dědeček lesník vypráví dětem“ – vysokoškolského emeritního profesora pana Ericha Václava, autora knihy, a Mgr. Bezděkovou, autorkou metodik pro učitele MŠ, která z této knihy vychází. Toto „čtení“ pro děti z MŠ bylo spojeno s programem lesní pedagogiky a bylo využito venkovních prostor horní části arboreta, které jsou vybaveny prvky, určenými  právě  k výuce lesní pedagogiky. Této akce se také zúčastnila zástupkyně Knihovny města Plzně, paní Bc. Dana Brychová z Obvodní knihovny Lochotín. Podle reakcí dětí se „čtení“ i následný program u nich setkal s velkým ohlasem a paní učitelky si s sebou odnášely podepsané výtisky knihy „Dědeček lesník vypravuje“, které jistě využijí pro další výuku.

Následující den, ve čtvrtek 14. května byl uspořádán již tradiční „Den lesa na Sofronce“, tentokrát na téma „Ochrana lesa – les užitečný všem.“ Pořadatelé a zároveň spolutvůrci programu byly Správa veřejného statku města Plzně – úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství, Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství v Plzni, dále plzeňská pobočka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje a Myslivecké sdružení Bolevec. Pro šest tříd 1. ZŠ v Plzni byl připraven dopolední program v arboretu Sofronka, kde se na šesti stanovištích žáci seznamovali především s problematikou ochrany lesa a přírody.

Odpolední program byl určen pro plzeňskou veřejnost, která měla možnost se seznámit na dvou komentovaných prohlídkách s horní plochou arboreta, která slouží k environmentální výchově dětí a mládeže a je pro veřejnost jinak nepřístupná. V rámci těchto exkurzí si návštěvníci mohli prohlédnout např. venkovní učebnu s kládištěm – prolézačku z akátových klád, dále s povalovým chodníkem přes mokřad, s molem a haltýřem na rybníčku Vydymáček a všechny samozřejmě nejvíce zaujal zookoutek s dančí zvěří.

    

    

    

    

Město Plzeň