2015

Stezka pro chodce a cyklisty Karlovarská

24. 11. 2015 | Autor: Pojerová Miroslava

Ke dni 5. 10. 2015 byla dokončena stavba stezky pro chodce a cyklisty, Karlovarská ulice mezi ulicemi Bolevecká a Lidická. Součástí stavby bylo vybudování oddělené cyklostezky a chodníku. Pro větší bezpečnost došlo k odklonění cyklistů od přilehlých domů blíže k vozovce a stezka je od chodníku oddělena zeleným pásem. Již před zahájením stavby došlo na základě dendrologického průzkumu k vykácení stávajících stromů a byla provedena výsadba stromů nových.

Stavba byla dokončena s nákladem 2.200.000,-Kč.

Prováděcí firma: ROBSTAV k.s.

    

Město Plzeň