2015

Sezóna letničkových záhonů z přímého výsevu byla opět zahájena

14. 5. 2015 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Letničkové záhony z přímého výsevu rozkvetly v Plzni poprvé v roce 2014. Pro výsev byly zvoleny travnaté pásy a ostrůvky podél komunikací, aby krásu rostlin mohli pozorovat nejen chodci, ale potěšila i řidiče, či cestující městské hromadné dopravy. Použity byly tři speciálně namíchané letničkové směsi, každá s jiným barevným působením a jiným druhovým složením: směs Ohnivý paprsek, směs Pastel a směs Blue wave. Výsev proběhl na 3 místech v Plzni – v Bolevci u křižovatky Studentská x Plaská, na Lochotíně v Lidické ulici a na Slovanech v parku Homolka. Celkem bylo oseto 1.146m2.

I přes dlouhou dobu vzcházení nakonec letničkové záhony sklidily veliký úspěch – nejen u kolemjdoucích a projíždějících, ale také u stovek druhů hmyzu.

V roce 2015 se město Plzeň pyšní titulem Evropské hlavní město kultury. Aby byl kulturně-společenský rozkvět podpořen z více stran a aby Plzeň skutečně kvetla, budou v letošním roce letničkové výsevy znovu zopakovány, tentokráte na více plochách – celkem na 2.194m2.

Ve spolupráci se zahradnickou fakultou v Lednici na Moravě bylo namícháno pět zcela nových letničkových směsí, které budou v letošním roce v Plzni odzkoušeny poprvé.

Na celkem 12 lokalitách (viz mapka) tak rozkvetou stovky letničkových druhů v celkem osmi předem sestavených směsích, z nichž tři jsou již komerční, běžně dostupné (Ohnivý paprsek, Lednická radost, Strakonická louka).

Nové směsi jsou:

Pokusná směs „č. 1“ – nízká, oranžovo-růžová
Pokusná směs „č. 2“ – středně vysoká, modro-bílá
Pokusná směs „č. 3“ – středně vysoká, lososová
Pokusná směs „č. 4“ – středně vysoká, růžovo-fialová
Pokusná směs „č. 5“ – středně vysoká, červeno-modro-bílá

Výsevové plochy již byly připraveny a směsi vysety na konci dubna. Všechny směsi budou k vidění na jednom místě v Plzni u Domu pohádek pod ul. Na Chmelnicích, ale také samostatně na různých lokalitách po městě. U každé lokality je instalována informační cedulka. Projekt je financován z dotace Fondu životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Zapojte se i Vy do hodnocení jednotlivých směsí, sledujte v průběhu léta jejich proměnlivost a krásu a pomozte nám směsi pojmenovat. Určete, která směs ponese název „Plzeň 2015“ a navždy bude symbolizovat nejen kulturní rozkvět města v tomto roce.

Své nápady a návrhy nám zasílejte nejpozději do 15. září 2015 na emailovou adresu: andrejsova@plzen.eu. 50 prvních nápadů odměníme drobnou pozorností.
Výsledky budou vyhodnoceny a zveřejněny na konci září 2015.SCHEMATICKÁ MAPKA S PLOCHAMI LETNIČKOVÝCH VÝSEVŮ A POUŽITÉ SMĚSI:
1 – Křižovatka Studentská x Plaská – směs „Strakonická louka“      2 – Křižovatka Karlovarská x Lidická a ul. Lidická u zastávky tram č. 1 - pokusná směs „č. 1“     3 – u Pekla - pokusná směs „č. 5“     4 – kruhový záhon Budilova x Kovářská – směs „Ohnivý paprsek“     5 – křižovatka Skvrňanská x Vejprnická - pokusná směs „č. 1“     6 – ul. 17. Listopadu, před transfúzní stanicí – pokusná směs „č. 4“     7 – Zborovská, u zastávky trolejbusu č. 13 – pokusná směs „č. 3“      8 – park Homolka, před pomníkem – pokusná směs „č. 3“    9 – kruhový objezd Částkova x Koterovská x Francouzská – směs „Strakonická louka“     10 – Koterovská ul., před bazénem Slovany – pokusná směs „č. 2“     11 – Mikulášská, u zdi Mikulášského hřbitova – směs „Lednická radost“     12 – ul. Na Chmelnicích, poblíž Domu pohádek – plocha výsevů všech pěti pokusných směsí „č. 1-5“.


          
Chemické odplevelení budoucí výsevové plochy                              Příprava záhonu na křižovatce Budilova x Kovářská
ve Zborovské ulici


Příprava záhonu se všemi pokusnými směsmi v blízkosti
Domu pohádek

Město Plzeň