2015

Rekonstrukce a výluky na tramvajových tratích v Plzni v roce 2015

2. 3. 2015 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Rekonstrukce tramvajového přejezdu Plaská - Okounová
termín provádění stavby na TT: 11.4. – 26.4 2015
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: stávající kolejový rošt bude vyjmut a položen nový svršek z betonových pražců ve štěrku, v místě přejezdu nová betonová deska s asfaltovým zákrytem. Dojde k vyrovnání nivelety koleje podél nástupních hran zastávky Okounová, délka úpravy je cca 220 metrů.
způsob zajištění náhradové dopravy: Linka č.1 bude ukončena v obratišti Mozartova a do Bolevce bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Stavba je dokončena.

 

Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové
termín provádění stavby na TT: 23. května – 23. srpna 2015 (celá stavba bude probíhat v termínu březen - říjen 2015)
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: v úseku Macháčkova – Lábkova bude celá konstrukce staré trati vybourána a postaven nový svršek jako pevná jízdní dráha (Vossloh W tram, City Rheda atp.) s asfaltovým zákrytem. Součástí stavby bude mimo jiné i úprava kanalizace, vozovek, chodníků a cyklostezky, nové trakční vedení, zrušení podchodu u 15. ZŠ, rekonstrukce dvou párů tramvajových a dvou párů autobusových zastávek.
způsob zajištění náhradové dopravy: l.č. 2 bude ukončena v obratišti Malesická a do Skvrňan bude zavedena náhradní autobusová doprava. Linky č. 24 a 37 budou jezdit po objízdných trasách podle postupu stavebních prací v ul. Terezie Brzkové.

 

 

 

Oprava tramvajové tratě Klatovská
termín provádění stavby na TT4. - 12.7.2015  termín posunut na 22. - 29. 8. 2015 z důvodu výrobních možností dodavatelů
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: ve dvou úsecích (Americká – Jagellonská a Klostermannova – Majerova) budou vyjmuty poškozené velkoplošné panely BKV (urezlé rybiny, ztráta držebnosti kolejnic, propady) a na novou asfaltovou podkladní vrstvu budou položeny nové panely BKV
způsob zajištění náhradové dopravy: v úseku sady Pětatřicátníků – Bory bude zavedena náhradní autobusová doprava.

V roce 2016 se předpokládají následující rekonstrukce tramvajových tratí:

Rekonstrukce TT Karlovarská 3. etapa
termín provádění stavby na TT: Usnesením Zastupitelstva m. Plzně z 9.4.2015 byla stavba zařazena do rozpočtu města. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, realizace se předpokládá v termínu březen - květen 2016
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
způsob provádění: stávající svršek bude kompletně odstraněn a vybourán, nově bude položen kolejový rošt na betonových pražcích do štěrku. Zákrytové panely budou pouze ke křižovatce se Studentskou ulicí, dále bude svršek otevřený. V místě přejezdů budou betonové prefabrikáty. Součástí stavby je i úprava Gerské ul. až po Plzeňku vč. zrušení podchodu.
způsob zajištění náhradové dopravy: není uzavřeno, projednává se. Varianta A: linka č.4 bude odkloněna do obratiště Mozartova. Varianta B: linka č. 4 bude rozdělena do dvou linek (Bory - Sokolovská a Bory - Mozartova v prokladu). V obou variantách bude v úseku Lékařská fakulta – Košutka zavedena náhradní autobusová doprava.

Rekonstrukce TT Mikulášská
termín provádění stavby na TT: červenec nebo srpen 2016 (délka výluky cca 15 dnů)
investor: město Plzeň zastoupené SVSMP
způsob provádění: jedná se o úsek od Barrandovy po Radyňskou ulici (obě koleje), kde bude provedena výměna panelů BKV za nové. Druhý úsek se týká pouze koleje ve směru do centra v úseku Sladkovského - Radyňská, kde bude trať obnovena technologií panelů VÚIS se stojinovou kolejnicí. Součástí stavby bude též výměna oblouku do Sladkovského ul.
způsob zajištění náhradové dopravy: náhradní autobusová doprava v úseku nám. Republiky - Slovany / Světovar.

Rekonstrukce TT na mostě generála Pattona
termín provádění stavby na TT: 6 měsíců od května 2016 a totéž v roce 2017
investor: město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP spolu s ŘSD
způsob provádění: po dobu výluky bude zaveden jednokolejný provoz v banalizované koleji. V opravované koleji bude položena nová trať na betonové desce se stojinovou kolejnicí.
způsob zajištění náhradové dopravy: bez náhradní dopravy

Další připravované projekty (2017 a později)

  • rekonstrukce TT Mikulášská – podjezdy u nádraží (součást stavby Uzel Plzeň 2. stavba, která obsahuje stavbu nových mostů a zahloubení Mikulášské tř. o 80 cm, předp. real. 2017-2018),
  • rekonstrukce TT Koterovská, úsek Sladkovského – nám. gen. Píky,
  • rekonstrukce TT Přemyslova – Skvrňanská.

Článek bude průběžně aktualizován.

Město Plzeň