2015

Plzeňské okružní sady zavlažuje říční voda

29. 4. 2015 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Koncem minulého týdne byla zahájena letošní závlahová sezona, ve které došlo k podstatné změně: vodou z řeky Mže již nejsou zavlažovány trávníky a rostliny pouze v Mlýnské strouze, ale také v Křižíkových, Šafaříkových a částečně i Kopeckého sadech – od Západočeského muzea po Františkánskou ulici, kde byla doposud závlaha řešena pitnou vodou z řadu.

Napájení jezírka i závlaha v Mlýnské strouze a zároveň závlaha fotbalového stadionu byly zrealizovány v rámci stavby Revitalizace Mlýnské strouhy. Pro přivedení vody do dalších částí sadového okruhu bylo nutné provést její převedení přes Pražskou ulici v místech U Zvonu. K tomu došlo v rámci rekonstrukce prostoru U Zvonu, který byl dokončen v dubnu letošního roku. V loňském roce v Šafaříkových a Křižíkových sadech proběhlo oddělení objektu závlah od pitné vody a zároveň nezbytná příprava pro napojení na vodu říční. Na provedení všech nezbytných prací byly vynaloženy 2 mil. Kč.

V budoucnu se počítá s kompletním propojením a zavlažováním říční vodou i ve zbylé části Kopeckého sadů a ve Smetanových sadech. Ačkoliv se někomu náklady na přepojení mohou zdát vysoké, město Plzeň díky využívání říční vody pro zálivku Šafaříkových a Křižíkových sadů ušetří 4.600 m3 vody upravované, což při dnešní ceně vody vodárenské je cca 230.000,- Kč.      

Aby mohla být říční voda použita do závlahového systému, je nutná její důkladná filtrace. Ta probíhá ve dvou stupních, prvním stupněm je důkladné čištění v samotné čerpací stanici ve Štruncových sadech, druhým stupněm je pak dočištění v jemných filtrech u jednotlivých sekcí.

Město Plzeň