2015

Plán udržitelné mobility Plzně - prostor pro vyjádření veřejnosti

24. 4. 2015 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Město Plzeň prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. zadalo zpracování Plánu udržitelné mobility pro 2014-24 (PUMP), který bude předurčovat investice města do dopravní infrastruktury a další opatření v dopravě v následujících 10 letech.

PUMP je strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků a k zajištění lepší kvality života v Plzni. Občané Plzně mají možnost ovlivnit výsledný návrh PUMP, a to prostřednictvím dotazníku umístěného na www.mobilita-plzen.cz. Zde jsou také k dispozici další informace.

Město Plzeň