2015

Oprava tří kaplí

30. 11. 2015 | Autor: Pelíšková Ilona

V letošním roce byla dokončena oprava tří kapliček v péči Správy veřejného statku města Plzně. „Nový kabát“ dostaly kapličky sv. Jiří v Dolním Vlkýši, v Radčicích na návsi a na Nové Hospodě v ulici K Plzni.

Kaple sv. Jiří v Dolním Vlkýši
Jedná se o drobnou architekturu z poloviny 19. století a je na seznamu nemovitých kulturních památek. Bylo nutné odstranit vzlínání vlhkosti, vyřešit odvodnění pozemku a provést komplexní opravu omítek a dveří. Osazen byl nový zvon. Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Příprava i samotné opravy kaple probíhaly za účasti zástupců státní památkové péče.
Opravu kapličky provedla firma Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o. Celkové náklady na opravu činily 337.480,83 Kč vč. DPH.

Kaplička na návsi v Radčicích
Tato kaplička se nachází v památkově chráněném území památkové zóny. Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Byla provedena oprava vnějších i vnitřních omítek, kamenných prvků – sloupy s patkami a korintskými hlavicemi, vstupní portál. Veškeré opravy kaple opět probíhaly za účasti zástupců státní památkové péče.
Kapličku opravovala firma Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o. Výše celkových nákladů byla 124.571,92 Kč vč. DPH.

Kaple na Nové Hospodě
Kaple se nachází na návsi na Nové Hospodě v ulici K Plzni. Pochází z roku 1857. Její stav byl velmi neutěšený a bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci. Ta zahrnovala opravu krovu, novou střešní krytinu z pálených tašek bobrovek, odvodnění objektu, řemeslné repase oplechování střechy a kříže, očištění zvonu, opravu vnitřních i vnějších omítek. Projektovou dokumentaci zpracoval opět ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Přestože kaplička není nemovitou kulturní památkovou, vzhledem k její hodnotě byl přístup při rekonstrukci srovnatelný s obnovou kulturních památek a veškeré práce probíhaly opět za účasti památkového dohledu.
Rekonstrukci kaple provedla firma Ing. Petr Herbolt. Celková cena rekonstrukce činila 589.861,93 Kč vč. DPH.


 

 


Město Plzeň