2015

Nové cesty v lokalitě U Ježíška

14. 12. 2015 | Autor: Setikovský Jan, Ing.

Nové cesty v lokalitě U Ježíška vybudovalo město Plzeň, občanům poslouží žulové chodníky a schodiště na pěším propojení s Mikulášskou ulicí, nový povrch získal i přilehlý prostor před kostelem. Původní stav lokality nevyhovoval z hlediska bezpečnosti chodců, reprezentativnější úpravu si místo vyžádalo i vzhledem k vybudovaným obytným domům a díky atraktivnímu kulturnímu programu v kostele U Ježíška.

Stavba začala v polovině října tohoto roku a byla rozčleněna na několik částí. Hlavní trasa zahrnuje pěší propojení ulic Mikulášská a U Ježíška, dva další úseky pak návaznost na komunikaci u nových bytových domů a pěší propojení k zadnímu vchodu do bývalého hřbitova. Díky revitalizaci získala novou podobu plocha před kostelem U Ježíška, kde betonovou zámkovou dlažbu nahradil žulový povrch.

Bezpečnost chodců po žulových cestách vzhledem k výškovému rozdílu terénu zajišťuje zábradlí, v lokalitě je nově zavedeno veřejné osvětlení, opravou prošly dochované historické prvky, například pozůstatky hřbitovních zdí, pilíře soch či portál. Právě těsná blízkost cenných kulturních památek, kostela U Ježíška a kostela svatého Mikuláše včetně bývalého hřbitova byla dalším důvodem revitalizace lokality. Sadové úpravy a osázení zelení zrealizuje Správa veřejného statku města Plzně v jarních měsících příštího roku.

Náklady stavby jsou vyčísleny na 2,3 milionu korun, na projektu se podílely Městský obvod Plzeň 2 - Slovany a Správa veřejného statku města Plzně.

    

    

Město Plzeň