2015

Matematický model dopravy města Plzně

16. 4. 2015 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

Pro potřeby posuzování vlivu nových komunikací na dopravní systém a pro kapacitní výpočty byl vytvořen a je k dispozici matematický model dopravy, který dokáže ze stávajících a výhledových socioekonomických dat a informací o dojížďce a vyjížďce jednotlivých skupin obyvatelstva zpracovat prognózu intenzit dopravy na budoucí komunikační síti. Hlavním výstupem jsou tzv. pentlogramy – zatížení komunikační sítě jednotlivými druhy dopravy.
Z plánovaných komunikací je v současné době nejaktuálnější vývoj okolo již hotové části západního okruhu mezi Domažlickou a Chebskou ulicí a jeho dostavby v úseku Chebská – Karlovarská. Pomocí matematického modelu lze posoudit vliv dokončení okruhu na stávající komunikace, především na Karlovarskou a Klatovskou třídu. Soubor, který ukazuje vliv otevření celého západního okruhu (tzv. rozdílový diagram, tedy přírůstky a úbytky dopravy), si můžete otevřít zde:  
Files/svs/dopravni_pruzkumy/Model_dopravy/Zapadni_okruh.pdf

Jedná se o rozdíl prognózovaného roku 2020 (po dostavbě celého západního okruhu) a současného stavu, hodnoty jsou ve vozidlech za 24 hodin (pracovní den). Je vidět významný vliv na Karlovarskou třídu (pokles intenzit v profilu ul. Pod Záhorskem o 15 000 vozidel za den), už menší je vliv okruhu na Klatovskou třídu (jižně od Chodského náměstí není žádný vliv).
Pro krátkodobý výhled jsou dalšími plánovanými komunikacemi tzv. silniční systém Roudná, tj. komunikace spojující křižovatku Rychtářka s ulicí Na Roudné a alejí Svobody. Dále je v plánu stavba nové silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné.  Pro dlouhodobý výhled jsou testovány například komunikace – dokončení celé silnice I/20 v úseku Na Roudné – Rokycanská – Jasmínová, dále pak průtah městem, tj. propojení Sukova – Borská – Přemyslova – Karlovarská. Současnou verzi výhledového stavu intenzit automobilové dopravy po dostavbě většiny komunikací podle územního plánu si můžete otevřít zde:
Files/svs/dopravni_pruzkumy/Model_dopravy/Vyhled_2030.pdf

Model automobilové dopravy je v určitých intervalech aktualizován, tak aby odpovídal aktuálnímu vývoji na komunikační síti. Zde prezentované výstupy vycházejí z poslední aktualizace provedené v roce 2013. V roce 2015 se předpokládá tzv. kalibrace modelu na stav po otevření 1. etapy Západního okruhu a vytvoření nových prognózových stavů 2025 a 2035. Plzeňský model je postaven v softwarovém prostředí CUBE americké firmy Citilabs, jedná se o jeden ze světově nejrozšířenějších produktů pro dopravní modelování. Postavení funkčního modelu je časově i finančně náročná dopravně-inženýrská úloha.
Pro potřeby Plánu udržitelné mobility města Plzně byl vyvinut také model veřejné dopravy města Plzně, který pracuje jednak se sítí MHD – tramvaje, městské autobusy, trolejbusy, jednak s linkovými a dálkovými autobusy a také s regionálními i rychlíkovými vlaky projíždějícími Plzní. Následující obrázky jsou ukázkou modelu zatížení tramvajové dopravy.

Pentlogram – všechny tramvajové linky 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň