2015

INFORMACE – ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - Oprava přejezdů tramvajové trati v křižovatce Karlovarská x Lidická

12. 10. 2015 | Autor: Říha Zdeněk

Z důvodů špatného stavebně-technického stavu dlážděného krytu přejezdů tramvajové trati v křižovatce Karlovarská x Lidická dojde k opravě povrchu přejezdů – dlážděný kryt bude nahrazen živičným souvrstvím s předpokládanou delší životností, bude provedena kontrola uchycení kolejnic s případným odstraněním závady a doplnění vodorovného dopravního značení.

Práce budou probíhat ve dvou, na sebe navazujících etapách:
I. etapa proběhne od 24. 10. do 28. 10., 
II. etapa ve dnech 28. 10. - 1. 11. 2015.

I. etapa se odehraje v přímých jízdních pruzích silnice I/20, v průniku s tramvajovou tratí a v jízdních pruzích pro odbočení vlevo ve směru Lidická – Karlovarská. Při této etapě bude provoz z centra veden ulicí Lidickou a dále ulicí alej Svobody a ulicí Studentskou. Provoz do centra nebude omezen. Autobusová a tramvajová doprava bude využívat původní trasy a zastávky. Linka č. 25 nebude obsluhovat zastávky ZOO a Lékařská fakulta, pojede náhradní trasou po Karlovarské a aleji Svobody.

II. etapa bude prováděna v úseku tramvajové trati směr Košutka v křižovatce Karlovarská – Lidická. Provoz z centra směr Karlovy Vary bude sveden do jednoho pruhu, směr na ulici Lidickou bude ve dvou pruzích (možno využít pro tranzit na K. Vary). Provoz do centra bude veden ve dvou pruzích s částečným omezením do jednoho pruhu u křižovatky s ulicí Boleveckou - výjezd autobusů MHD. Odbočení na ulici Lidickou nebude možné. Příjezd ulicí Lidickou ke křižovatce s Karlovarskou bude za křižovatkou s alejí Svobody uzavřen, provoz bude veden po aleji Svobody na Karlovarskou ulici. Tramvajové linky a zastávky budou fungovat bez omezení. Autobusové linky č. 27, 40, 41, 56, N1 a N4 budou zastavovat v provizorní zastávce – v pravém jízdním pruhu silnice I/20 za křižovatkou Karlovarská – Lidická.

přehledná_situace (pdf 85kB)

Město Plzeň