2015

Cyklistická stezka Na Jíkalce – Vejprnická

24. 4. 2015 | Autor: Pojerová Miroslava

V prosinci loňského roku byla dokončena akce „Cyklistická stezka Na Jíkalce – Vejprnická“. Stavbou byla rozšířena stávající síť cyklostezek o další úsek mezi ulicí Na Jíkalce a Vejprnickou ulicí. Trasa je vedená mimo hlavní komunikace údolím podél Vejprnického potoka.

Stavba byla  dokončena s nákladem: 2.445.111,- Kč

Prováděcí firma: ROBSTAV stavby k.s.

    

    

 

Město Plzeň