2015

Byla zvolena nejkrásnější letničková směs

20. 10. 2015 | Autor: Davídková Lucie , Ing.

V průběhu léta mohli Plzeňané a návštěvníci města pozorovat a hodnotit letošní letničkové výsevy a posílat své názory na to, která směs se jim zdála být nejkrásnější.

Na konci září bylo hlasování ukončeno, hlasy spočítány a již je znám výsledek.

Nejkrásnější směsí, která ponese jméno „Plzeňská květnice“ se stala pokusná směs č. 1, kterou zvolilo 46% hlasujících. Jako druhou nejkrásnější Plzeňané označili směs č. 3 (vyseta např. v Doudlevcích naproti areálu ETZ), na třetím místě se umístila pokusná směs č. 5 (vyseta např. u Pekla), na čtvrtém pokusná směs č. 4 (vyseta např. u transfuzní stanice na Borech). Na posledním místě skončila směs č. 2 (vyseta na Slovanech v travnaté ploše před bazénem). Vítězná směs č. 1 je tvořena celkem 15 letničkovými druhy. Začala se barevně uplatňovat od poloviny června, kdy začínaly nakvétat nejčasnější druhy: laločnice, šater, lnice a štěničník. Postupně se přidávaly další druhy, barevně dotvářející veselé žluto-oranžovo-růžové působení směsi: lnice, sanvitálky, sluncovky, různé odrůdy afrikánů, lokanky či hledíkovky. V pozdním létě pak barevnou přehlídku doplnily kulaté plné květy kopretiny mnoholodyžné a čínské astry.

Směs byla vyseta na Lidické ulici a u křižovatky Lidická x Karlovarská a také v Předních Skvrňanech u křižovatky Skvrňanská x Vejprnická. Na těchto plochách se ovšem, vzhledem k letošním extrémním podmínkám (sucho a velmi rozpálené okolní asfaltové plochy) prosadily pouze nejodolnější letničkové druhy. Na ukázkové ploše u Domu pohádek byla směs mnohem vyrovnanější a pestřejší a kvetla až do příchodu prvních přízemních mrazíků na začátku října. Směs „Plzeňská květnice“ bude od příštího roku komerčně k dostání.

Tento projekt byl z větší části financován z dotace Fondu životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Výsevy letničkových směsí připravujeme i na příští rok, letničky svými květy ozdobí tytéž plochy jako v roce letošním.

    

    

    

Město Plzeň