2015

Aktuální informace o vývoji kvality vody v boleveckých rybnících

31. 8. 2015 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Velký bolevecký rybník
Rok 2015, tedy desátý rok projektu zlepšení jakosti vody, se vyznačuje na jedné straně stabilně vysokou průhledností vody a absencí sinic, ale zároveň se jedná o rok s intenzivnějším růstem ponořených vodních rostlin. Vysoká průhlednost vody podporuje silný růst vodní vegetace a zároveň bujně rostoucí vodní rostliny zvyšují průhlednost vody. Letošní suché a slunné léto mělo v řadě koupacích lokalit za následek podstatné zhoršení kvality vody, ale na Velkém boleveckém rybníce nikoli. Velmi dobrá kvalita vody je zde totiž udržována samotným charakterem ekosystému, který se přítomností vodních rostlin, velmi řídkou rybí obsádkou a velmi nízkým obsahem živin značně odlišuje od poměrů na většině ostatních lokalit.

Kvalita vody Velkého rybníka je setrvale velmi dobrá a ve většině sledovaných parametrů odpovídá požadavkům na vodu pitnou. Aktuálně průhlednost vody dosahuje 4,5 m. Voda je bez bakteriální kontaminace a sinice se nevyskytují. Letošní sezóna je příznivá i z pohledu přítomnosti cerkárií, které zde během prázdnin nebyly v koupacích a plaveckých zónách zjištěny. (Pozn.: Cerkárie je jedno z vývojových stádií parazita motolice ptačí, přičemž v určitých případech mohou cerkárie napadat i lidskou kůži, kde dokážou způsobit nepříjemné svědivé pupínky.) Prognóza je setrvalý stav. V oblasti pláží se vlivem vysoké návštěvnosti může průhlednost vody přechodně snižovat.

Biomasa ponořených vodních rostlin je regulována speciální vyžínací lodí Bolek (tzv. harvester), která kosí vegetaci ve hloubce 1,8 m pod hladinou. Přestože sklízení vegetace probíhá v zásadě průběžně, není možné udržet ideální podmínky na všech místech rybníka současně. Pozornost je věnována zejména oblastem hojně navštěvovaných pláží a okolí ostrůvku. V posledních asi dvou týdnech byla systematicky sklízena vegetace z mělčí zadní části rybníka, kde hrozilo, že by „přezrálé“ porosty vodního moru mohly uhynout. To by mělo za následek zhoršení kvality vody v celém rybníce. Sklízená biomasa se vyznačuje vysokým obsahem živin, a proto je kompostována.

Vodní rostliny jsou přirozenou součástí vodního prostředí, a proto by návštěvníci neměli považovat kontakt s rostlinami za něco nepatřičného. Navíc kontakt pokožky s vodními rostlinami nepředstavuje žádné zdravotní riziko, narozdíl třeba od sinic. S jednotlivými rostlinami nebo s jejich shluky je možné se potkat nejen při plavání, ale také podél břehu. Vyplavené zbytky vegetace jsou z pláží průběžně odklízeny.

Celkově je kvalita vody ke koupání na Boleveckém rybníce velmi dobrá, aktuálně na Plzeňsku nejlepší. Jedná se ovšem o přírodní lokalitu, kde se návštěvník musí vyrovnat i s přítomností vodních rostlin, které jsou přirozenou součástí ekosystému.

Ostatní rybníky
Nejlepší jakostí vody se vyznačují rybníky Kamenný, Šídlovský a Třemošenský, kde průhlednost vody dosahuje 1,4-1,5 m.

Pro Kamenný rybník je trvale typická tmavě hnědá barva vody, kterou způsobují látky vyluhované z rašelinných půd v povodí rybníka (tzv. huminové látky). Neobvyklá barva vody nejen že neznamená žádné zdravotní riziko, ale omezuje také růst planktonu, zejména sinic. Proto je zde voda trvale velmi dobré kvality. V hnědé vodě se nedaří ani vodním rostlinám, takže se s nimi plavec rozhodně nesetká.

V Šídlovském rybníce se sice sinice již v malé míře vyskytují, ale nepředstavují zatím pro koupající se lidi žádné riziko, protože jejich biomasa je stále ještě nepatrná. Vodní rostliny zarůstají pouze zadní část rybníka. Oblast pláží a požeráku je bez rostlin.

V Třemošenském rybníce se sinice již také vyskytují, ale jejich množství je zatím hluboko pod hygienickými limity. Na vodní rostliny zde plavec nenarazí. Třemošenský rybník je vlastně příkladem, jak vypadá kvalita vody tam, kde sice není žádné znečištění, ale kde je mírně zvýšená rybí obsádka a nevyskytují se vodní rostliny.
V Seneckém rybníce je voda po chemické a mikrobiologické stránce velmi dobré kvality, ale průhlednost vody je snížena mírným zákalem (kolem 0,5 m), který vzniká především působením ryb.

Chobot (Malý bolevecký rybník) stojí dnes už sice stranou zájmu návštěvníků, nicméně jakost vody v tomto rybníce je stále ke koupání vhodná. Průhlednost je zde sice v porovnání s Velkým boleveckým rybníkem podstatně nižší (kolem 1,0 m), ale sinic se zde nikdo obávat nemusí. Chobot může sloužit jako ideální lokalita ke koupání psů.

Košutecké jezírko
Kvalita vody v Košuteckém jezírku se opět zlepšila: průhlednost dosahuje 2 m a sinice nejsou přítomny. Vodní rostliny se objevily na jaře, ale aktuálně je jejich růst velmi slabý. Nepříjemný je poměrně bohatý výskyt kachen, které mohou přispívat k bakteriologické kontaminaci vody v blízkosti břehu. Velmi doporučujeme kachny nekrmit.

30. 8. 2015 zpracoval RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Město Plzeň