2014

Zóna placeného parkování na Roudné se spustí od 15. dubna 2014

11. 4. 2014 | Autor: Mrázová Michaela

15. dubna v oblasti ulic na Roudné, dále v ulici Lochotínská, Na Poříčí a v ulici Otýlie Beníškové zahájí provoz zóna placeného parkování.

V ulicích budou osazeny parkovací automaty a dopravní značky vymezující parkování. Celá oblast Roudné bude označena svislou dopravní značkou jako zóna zákazu stání. Z platnosti značky vyplývá, že stání vozidel je možné pouze na místech označených svislou dopravní značkou - parkoviště.


Zóna Roudná obsahuje dva typy parkovacích stání:

  • smíšená parkovací stání – odbavení u parkovacího automatu, lístek umístit za čelní sklo nebo možnost parkování s parkovací kartou
  • vyhrazená parkovací stání – pouze pro držitele parkovacích karet.


Z celé oblasti placeného parkování a zóny zákazu stání bude dočasně vyjmutá Křížkova ulice z důvodu chystané rekonstrukce ve III. čtvrtletí letošního roku. Po dokončení rekonstrukce bude režim placeného parkování platit i v Křížkově ulici.

Parkovné na automatu činí 10,- Kč/hodinu v pracovní dny 7 – 19 hodin, parkovací kartu lze zakoupit na klientském oddělení společnosti Parking Plzeň, další informace a podmínky pro zakoupení parkovacích karet je možné získat na www.parkingplzen.cz.

V úsecích vyhrazených pro držitele karet je možno stát v období 6 – 8 hodin bezplatně. Bezplatné stání je také na ploše při Lochotínské ulici.

Město Plzeň