2014

Úprava prostranství Na Dlouhých u Jitřenky - I. etapa

23. 7. 2014 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Během dubna a května tohoto roku byla realizována akce „Úprava prostranství Na Dlouhých u Jitřenky - I. etapa“.
V rámci stavby došlo k zadláždění prostoru před OD Norma a k výstavbě nových chodníků. Dále byly osazeny nové lavičky a odpadkové koše. Došlo i k výsadbě nových stromů a keřů.

Termín realizace:  14. 4. – 23. 5. 2014

Stavba byla  dokončena s nákladem 3.380.700,-Kč.

Prováděcí firma: Dybs Plzeň, s.r.o.

 

         

         

Město Plzeň