2014

Stavební práce u divadla J. K. Tyla jsou zahájeny

26. 3. 2014 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V týdnu od 17. 3. 2014 byly zahájeny přípravné práce pro stavbu „Úprava jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně/Divadelní terasy“. Podmínkou pro zahájení stavby bylo přidělení dotace z Regionálního operačního programu (ROP) jihozápad ve výši zhruba 36,5 mil. Kč (tato částka představuje 85 procent celkových nákladů stavby). Uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Plzní a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo města Plzně dne 13. 3. 2014.  

Stavba začne v nejbližších dnech odstraněním 4 ks stromů a hustých těžko udržovatelných keřových výsadeb, včetně rozbourání betonových zídek a zvýšených záhonů na severní straně od divadla. Pokračovat bude realizací podzemních staveb. Projekt zahrnuje úpravu velkého množství inženýrských sítí. Přeložky sítí jsou jednak vyvolány úpravami veřejného prostoru, například výsadbou stromových alejí, jednak jsou investicí správců sítí (Vodárna a.s., Plzeňská teplárenská, RWE, …). Navazovat budou další stavební práce na úpravě vlastní divadelní terasy, která dostane nový obklad a nový povrch. Z ulice sady Pětatřicátníků se po úpravách na terasu dostanete po širokých pohodlných schodech. V podnoži divadelní terasy nově vzniknou prostory pro předprodej vstupenek a klientské centrum divadla. Ty využijí prostor zrušené kotelny (budova DJKT je již řadu let napojena na dálkové vytápění). Navazovat budou úpravy veřejného prostranství, kromě nových povrchů (kamenná dlažba) bude prostor vybaven novým mobiliářem (lucerny veřejného osvětlení, lavičky, odpadkové koše). Místo zrušených betonových teras s keři vznikne v prostoru souvislá travnatá plocha doplněná květinovým detailem v podobě  letničkových záhonů.  V rámci úprav zeleně budou vysázeny dvě aleje listnatých stromů – jasany při ulici sady Pětatřicátníků a jeřáby v prodloužení Smetanových sadů, celkem 16 ks. Solitérní dřeviny červenolistý buk a šácholan (magnolie) budou vysazeny do zelených ploch jižně od divadelní budovy.  

Vznikne zde také malá pěší zóna, protože auta už neprojedou komunikací v sadech Pětatřicátníků mezi Prešovskou a Bezručovou ulicí. Součástí projektu je parkoviště pro zhruba deset aut, které by měli využívat držitelé rezidenčních karet a divadlo.

Většina stavebních úprav se uskuteční během letošního roku. Celá stavba včetně finálních vegetačních úprav by měla trvat zhruba jeden rok, dokončena bude do konce dubna 2015.  

Součástí projektu byla původně také výstavba kavárny na terase divadla. Vzhledem k omezeným finančním možnostem se s ní nyní nepočítá. Terasa ale bude upravena tak, aby zde kavárna případně mohla vzniknout později. Zatím se tento prostor stane místem pro různé kulturní a společenské aktivity, výstavy, přehlídky, koncerty. 

Foto z 24.3.2014     Foto z 26.3.2014

Foto z 26.3.2014

Město Plzeň