2014

Stavba protierozních opatření břehů Košuteckého jezírka byla dokončena

31. 7. 2014 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

V polovině června byla dokončena stavba protierozních opatření na březích Košuteckého jezírka. Hlavním smyslem prací bylo především zamezit splachům organického materiálu z příkrých břehových partií při silných deštích, které následně spolu s opadem listů přispívají ke zhoršení kvality vody (kvůli naplaveným organickým látkám se zvyšuje úživnost vody, a tím množství řas a sinic). Z toho důvodu byly na třech nejkritičtějších místech v jižním svahu nad jezírkem realizované stupně z masivních kamenných bloků.

Rovněž bylo pamatováno na zlepšení rekreačního zázemí parku, a tak ve spodní části parku vznikly dvě písečné pláže, umožňující pohodlnější vstup do vody, přírodní posezení na velkých plochých kamenech, kamenné lavičky s dřevěnými sedáky u hlavního vstupu do parku ze směru od Karlovarské ul., a lavičky pro rybáře podél jižního břehu jezírka. Na skalnatém ostrohu nad jezírkem byla vytvořena vyhlídka s posezením. Zcela novým prvkem, který je dětmi i mládeží velmi hojně využíván, je tzv. “zemní“ trampolína poblíž lanové pyramidy.

Součástí úprav byly také nové výsadby dřevin – k plážím byly vysazeny vlhkomilné olše, které v budoucnu nabídnou v horkém létě příjemný stín, přibyly i nové keře, které svým kořenovým systémem pomohou zpevnit svažité partie nad břehy a zároveň zvýší biologickou rozmanitost lokality. Nové rostliny přibyly i do samotného Košuteckého jezírka, do dvou pobřežních zón poblíž pláží. Jedná se o vodní rostliny převážně domácích druhů, které výrazně pomáhají čistit vodu a zlepšovat tak její kvalitu.

Co však kvalitu vody výrazně kazí a znečišťuje, je velké množství kachen. Tito vodní ptáci se zde v minulosti zabydleli a i teď se jim tu náramně líbí, neboť je sem lidé chodí hojně krmit. Je třeba si však uvědomit, že kvůli jejich trusu ve vodě přibývá živin, a tím vzniká ideální prostředí pro růst a vývoj sinic. Kromě toho je trus kachen také bakteriologickým rizikem. Na paměti musíme mít také skutečnost, že kachny jsou hostiteli motolic, takže trvale hrozí riziko, že se prostřednictvím kachních exkrementů nakazí vodní plži, z nichž se následně budou uvolňovat cerkárie. Svědivé pupínky na kůži pak dokážou návštěvníkům koupání značně znepříjemnit.  Znečištěné břehy jezírka asi ani netřeba zmiňovat.

Do parku u Košuteckého jezírka srdečně zveme všechny přírody milovné a koupání milovné občany. Pojďte se projít do příjemného pohostinného parku, posadit se na vyhlídku a kochat se výhledem na klidnou vodní hladinu, pojďte si s dětmi zaskákat na trampolíně, vykoupat se a slunit se na písečné pláži. Prosíme ale, své čtyřnohé kamarády ponechte na vodítku a také žádáme, nekrmte kachny a nepodporujte tím znečišťování vody.


          

         

Město Plzeň