2014

Rekonstrukce ulice Kruhové a západních částí ulic Jahodové a Lužní

18. 6. 2014 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

V jednom z předchozích článků jsme Vás informovali o připravovaném záměru na obnovu ulic Jahodová, Lužní a Nad Úhlavou v Radobyčicích - Podhájí. Dle uvedeného záměru byly postupně realizovány úpravy východních částí těchto komunikací. K dnešnímu dni je připravena k realizaci další etapa: obnova západní části ulic Jahodové a Lužní, a ulice Kruhová. Stavební úpravu ulice Chatové a zbývajícího úseku ulice Nad Úhlavou připravoval jako samostatné akce ÚMO Plzeň 3.

Zmíněné komunikace jsou navrženy jako obytné ulice, navazující na stávající ulici K Točně, resp. ulici V Podhájí. Základním rysem obytných ulic je společný dopravní prostor pro vozidla i chodce, max. povolená rychlost 20 km/hod a parkování pouze na vyhrazených místech mimo průjezdný prostor komunikací. V rámci stavby budou provedeny nové povrchy, úprava odvodnění vozovky a rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové uliční vpustě budou napojeny do stávající kanalizace, dnešní osvětlení na el. stožárech bude demontováno a  nová svítidla  osazena sloupech veřejného osvětlení. Součástí stavby budou i vegetační úpravy s výsadbou dřevin.

Stavební práce budou prováděny za plné uzavírky budovaných komunikací, vjezd bude povolen pouze nutné dopravní obsluze. Obnova uvedených komunikací bude zahájena ještě v roce 2014.

 Přehledná situace:

Město Plzeň