2014

Přístup k podchodu ČD ve Vojanově ulici

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V prosinci 2012 byla dokončena akce „Přístup k podchodu ČD ve Vojanově ulici“. Stavební úpravy řeší pěší propojení Vojanovy ulice s ulicí Balíkovou od nově vybudovaného podchodu tratě ČD. V rámci akce bylo realizováno betonové schodiště včetně zábradlí a stezka s povrchem ze zámkové dlažby a asfaltu, provedeno veřejné osvětlení a upraveny plochy zeleně včetně výsadby stromů a keřů.

Stavba byla dokončena s nákladem: 1.558.677,-Kč

Prováděcí firma: IPN, s.r.o.


         

        

Město Plzeň