2014

Přehled uzavírek a výluk v MHD

25. 4. 2014 | Autor: Hakl Jan

Přehled uzavírek a výluk v MHD

SVSMP i pro letošní rok zpracovala přehled významných uzavírek komunikací v Plzni v souvislosti se zejména dopravními stavbami. V přiložené tabulce je přehled vč. uvedení rozsahu a typu uzavírky i s uvedením času uzavírky. Upozorňujeme, že s blížící se realizací může docházet k časovým posunům realizace jednotlivých staveb.

Schéma uzavírek v Plzni v r. 2014 (JPG, 0,51 kB)


Seznam a schéma uzavírek (PDF, 306 kB) - zde

Z hlediska výluk v provozu MHD bude realizováno několik staveb, které provoz MHD ovlivní, jde o:

Rek. TT Pražská U Zvonu

Stavba již probíhá, termín úplného dokončení květen 2015
Investor: Město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP
V rámci stavby dojde k vybudování provizorní tramvajové koleje pro směr na Slovany, po dobu přepojování kolejí dojde ke krátkodobým výlukám, kdy budou tramvaje nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Zastávka U Zvonu bude po dobu stavby zrušena.

Oprava tramvajové trati Pražská

Předpoklad zahájení stavby je 30. června 2014. Doba trvání stavby je cca 4 měsíce.
Investor: Město Plzeň zastoupené SVSMP
Stavba začíná na mostě přes Mlýnskou strouhu a končí na začátku Solní ulice. V úseku k Rooseveltově ulici budou odstraněny veškeré povrchy z komunikace i chodníků, bude zrekonstruován vodovod, kanalizace, rozvody plynu a veřejného osvětlení. V úseku na náměstí Republiky bude rekonstrukce probíhat jen mezi obrubami tj. chodníky a plocha náměstí zůstane v původním stavu.
Na náměstí Republiky bude stavba probíhat po etapách, kdy se bude postupně rekonstruovat křižovatka s Rooseveltovou nebo Dominikánskou ulicí tak, aby byl ponechán příjezd na náměstí.

Městská hromadná doprava bude po dobu stavby realizována následovně (viz níže plánek):

  • Tramvajová linka č. 4 bude ve směru Košutka – Bory jezdit přes Palackého ul. (z důvodu nutnosti osazení povrchové výhybky v zastávce Sady Pětatřicátníků. V opačném směru se nic nemění).
  • Bude jezdit tramvajová linka 1/2 z Bolevce do Skvrňan
  • Provoz na tramvajové lince 1 ze Slovan a 2 ze Světovaru bude zajišťován obousměrnými vozy, v centru budou spoje ukončeny v provizorní zastávce v Prešovské ulici, odkud musí cestující přejít do Sadů Pětatřicátníků.
  • Autobusové linky 33, 40, N1 a N4 budou jezdit přes Sady Pětatřicátníků a Americkou. Linka 20 bude jezdit přes náměstí Republiky (po dobu prací v křiž. Rooseveltova bude linka 20 jezdit Dominikánskou ul. - to může být ještě změněno v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Dominikánské ulice).

Schéma linek MHD při opravě tramvajové trati v ulici Pražská (JPG, 0,80 kB)

Schéma linek MHD při opravě tramvajové trati v ulici Pražská (JPG, 290 kB) - zde.

Město Plzeň