2014

Oprava Dopravní ulice na Nové Hospodě

3. 6. 2014 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Po nedávném zprovoznění přeložky silnice I/26 a opravě Domažlické ulice ve stávající zástavbě Nové Hospody zahájila Správa veřejného statku města Plzně přípravné práce na obnově Dopravní ulice v úseku Domažlická - vjezd do areálu společnosti Spojmont Plzeň, s.r.o.. Akce bude dalším krokem v obnově komunikací na Nové Hospodě.

Předmětem stavby bude výměna povrchů vozovek a chodníků v prostoru stávající komunikace. Součástí stavby bude rovněž úprava křižovatky Dopravní-Domažlická s cílem vytvořit podmínky pro změnu přednosti v jízdě ve směru Dopravní-centrum a další zklidnění dopravy v navazujícím úseku Domažlické ulice. Celkové náklady stavby se odhadují na 20 mil. Kč.

Práce až na nezbytné výjimky budou prováděny na pozemcích města. Na vozovce Domažlické ulice v oblasti křižovatky bude zrušen odbočovací pruh a vlastní křižovatka bude upravena tak, aby její tvar odpovídal hlavní dopravní zátěži a průjezd křižovatkou v přímém směru nebyl tak plynulý. Točka trolejbusů nebude stavbou zasažena.

V současné době je na stavbu zpracován projekt pro územní rozhodnutí a v nejbližších dnech bude zahájeno územní řízení. Pak bude následovat zpracování projektu pro stavební povolení. Termín provedení stavby zatím není určen a bude záviset na možnostech rozpočtu města. Předpokladem pro realizaci stavby je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zajišťovaná odborem správy infrastruktury MMP.

Celková situace stavby:

 

 

 

 

 

 

 

Město Plzeň