2014

Městský kamerový systém k 30.6.2014

6. 8. 2014 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

     Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena jeho kompletní obnova a modernizace.
     Předmětem první etapy obnovy kamerového systému byla jeho digitalizace. Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožňuje další rozšíření systému. Jedním z cílů řešení systému je, aby jednotlivá klientská pracoviště (služebny Policie ČR, Městské policie a další), měla k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, které společně obsluhují Policie ČR s Městskou policií. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště. Část tras byla doplněna bezdrátovými přenosy.
     Na realizaci systému spolupracuje Správa veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií města Plzně.
 
     Druhá etapa realizovaná v letech 2010 až 2011 zahrnovala výstavbu 13 nových kamer v městské části Plzeň – Slovany. V této etapě byl již pro všechny kamery použit výhradně přenos po městské optické síti.
     Služebna Městské policie v budově Úřadu městského obvodu Plzeň – Slovany byla v souladu s filosofií výstavby systému vybavena klientským pracovištěm pro obsluhu kamer.
 
     Realizace třetí etapy probíhala dle finančních možností v letech 2011 až 2014. V rámci této etapy bylo instalováno celkem 18 kamer na území městských obvodů Plzeň 3, Plzeň 6 - Litice a Plzeň 9 - Malesice. Dále byla vybudována klientská pracoviště na služebně Městské policie na Borech a na krizovém štábu Policie ČR.
 
     Dalšími uživateli městského kamerového systému jsou vedle Policie ČR a Městské policie též Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení.
 
     Samostatnou etapou ve výstavbě kamerového systému bylo osazení kamer na trasách mezi Hlavním nádražím Českých drah a stadionem ve Štruncových sadech, které mají velký význam při rizikových fotbalových zápasech.
 
     Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byla dokončena realizace první části projektu monitorování prostorů před budovami základních škol. Dále byly z finančních prostředků tohoto odboru instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem.
     Rovněž byly osazeny kamery v městské části Plzeň – Lhota.
 
     Od konce roku 2013 jsou postupně osazovány kamery s HD rozlišením, které přinášejí velmi výrazné zvýšení kvality obrazu a tím i užitné hodnoty systému.
 
     V září letošního roku bude zahájena čtvrtá etapa výstavby městského kamerového systému na území městské části Plzeň – Doubravka.
 
     Pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá v letech 2016 – 2018, bude zahrnovat rozšíření kamerového systému na území městské části Plzeň 1. V současné době je zde v rámci MKS instalováno 6 kamer. Další kamery na území tohoto obvodu jsou součástí lokálního kamerového systému spravovaného přímo místním Úřadem městského obvodu (ÚMO 1).
 
     K 30.6.2014 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 90 kamer a 10 klientských pracovišť. 
 
 
(Jejich seznam a umístění je ke stažení na odkazu níže pod článkem.)
 

  Zdroj informací:  ing. Josef Brůha,  SVSMP

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň