2014

Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická

27. 3. 2014 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

 

V letošním roce je připravena k realizaci stavba „Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická“. Vznikne tak úplně nová stezka ve společném užívání chodců a cyklistů mezi ulicí Na Jíkalce (pod Centrálním autobusovým nádražím) a začátkem zástavby Předních Skvrňan (před křižovatkou Vejprnická x Křimická). Nová stezka propojí stávající cyklotrasu č. 37 a nedávno vybudovanou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél Vejprnické ulice od Zadních Skvrňan až ke křižovatce s ul. Domažlická, Skvrňanská a Vejprnická. Nová stezka pomůže cyklistům jednak při cestách mezi sídlištěm Skvrňany a centrem města, velký význam ale má i díky napojení na rekreační cyklotrasu č. 37, která vede ve velmi atraktivním údolí Mže. Nová stezka pro chodce a cyklisty bude dlouhá cca 450 m, bude mít asfaltový povrch a šířku 3 m.

Obr. 1:  Nová stezka povede podél levého břehu Vejprnického potoka

Výstavbou nové stezky s propojením dvou stávajících komunikací pro cyklisty dojde k rozšíření sítě cyklistických tras v Plzni. Zároveň dojde k odchýlení stezky pro chodce a cyklisty od dopravně zatížené komunikace Vejprnická ulice v blízkosti křižovatky s Domažlickou ulicí.

Obr. 2: Lávka přes Vejprnický potok, za lávkou bude zleva napojena nová stezka

Obr. 3: Navazující úsek cykloturistické trasy č. 37 v údolí Mže

Město Plzeň