2014

Celoplošná oprava Křížkovy ulice - aktualizace

5. 6. 2014 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

V letošním roce bude zahájena rekonstrukce Křížkovy ulice v plzeňské čtvrti Roudná. V současné době je na stavbu vydáno pravomocné stavební povolení a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rozpočtové náklady stavby přesahují 8 mil. Kč.

Na komunikaci budou nově upravena parkovací stání, z nichž část bude vyhrazena pro držitele karet zóny Roudná, zbytek bude zpoplatněný ve smíšeném režimu. Při zpracování projektu pro stavební povolení byla oproti předchozímu návrhu učiněna změna v prostoru malého náměstíčka v předpolí křižovatky Otýlie Beníškové-Malická. Původní řešení prostoru jako zpevněné terasy částečně lemované schodištěm se při detailním rozpracování akce ukázalo jako nereálné. Důvodem byla kolize obvodových konstrukcí s vedením stávajících inženýrských sítí (horkovod, kabely ČEZ, SITMP, aj.). V důsledku toho byl v cílovém řešení stavby zachován stávající charakter prostoru jako vegetační plochy se stromy, ovšem architektonicky nově koncipované. Součástí stavby budou i úpravy inženýrských sítí, časově nejnáročnější jsou úpravy rozvodů ČEZ Distribuce a.s. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2015. 

Aktuální situace stavby:

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň