2014

Aktuální informace o vývoji kvality vody ve Velkém boleveckém rybníce

21. 7. 2014 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Zatímco průběh letní sezóny v roce 2013 byl poznamenán obtížně zvládnutelným rozvojem vodní vegetace a přítomností cerkárií, sezóna 2014 se vyvíjí velmi příznivě.

Nástup vegetačního období byl ve znamení velmi nízkého obsahu fosforu, tedy nejdůležitější živiny pro celý vodní ekosystém. Příznivě se totiž projevila podzimní (2013) aplikace síranu hlinitého, který fosfor v průběhu zimy z vody vychytával. Proto pak na jaře byla nejen vysoká průhlednost vody, ale také nedošlo k silnějšímu rozvoji zelených vláknitých řas, které snižují rekreační atraktivitu lokality, ale zároveň se z vody odstraňují jen velmi obtížně.

Příznivou skutečností je, že se na velkých plochách dna, které uvolnila biomasa vodního moru, rozrostly parožnatky. To jsou rostliny nízkého vzrůstu, takže nevadí ani plavcům ani jachtařům, ale zároveň pozitivně ovlivňují kvalitu vody. Z ostatní ponořené vegetace jsou nejvýznamnější porosty stolístku klasnatého. Ty lze ale poměrně dobře sklízet vyžínacím plavidlem (harvester Bolek). Kosení vodní vegetace je kromě běžné práce často cíleno přímo na podporu konkrétních akcí, například soutěž lodních modelů, mistrovství v dálkovém plavání, jachtařské závody. Cílem kosení není likvidace veškerých vodních rostlin, protože pro dobrou jakost vody jsou rostliny důležité. Cílem je regulovat růst ponořené vegetace tak, aby mohly být realizovány všechny rekreační aktivity.

Po chemické i bakteriologické stránce je jakost vody v Boleveckém rybníce trvale výborná a tuto charakteristiku si udrží i během letošního suchého a horkého léta. Voda se zde nemůže tzv. „zkazit“, protože procesy, které jakost vody určují, probíhají v Boleváku účinně. Průhlednost vody se v posledním týdnu dokonce zvýšila na 2,9 m.

Sinice způsobující vodní květ jsou sice ve vodě přítomny, ale jejich množství je nepatrné a drží se hluboko pod hygienickými limity. Rozvoj jejich populace nepředpokládáme, protože nemají pro svůj růst dostatek fosforu.

Jako podpůrný prostředek pro udržení dobré kvality vody je v záloze připravena aplikace síranu hlinitého, která by odebrala z rybníka nadbytečný fosfor. Zatím se zdá, že během léta žádné chemické ošetření nebude třeba a dojde až k podzimní aplikaci s cílem připravit dobré podmínky pro následující vegetační sezónu.

Cerkárie způsobující svědivé pupínky byly sice závažným problémem loňského roku, ale letos se jich nemusíme obávat. Dílem vymizely jejich rizikové druhy už vloni v červenci, dílem byli jejich hostitelé (plži kružníci) odstraněni s kosenou vegetací. Velmi pozitivní také bylo, že velká zimující hejna labutí opustila rybník včas, takže parazit (motolice ptačí) neměl dostatek času ke svému vývoji.

Celkově lze říci, že se letošní sezóna vyvíjí příznivě a růst ponořené vegetace se daří průběžně korigovat. Prognóza na zbytek léta je rovněž příznivá. Je ovšem třeba mít stále na paměti, že Velký bolevecký rybník je plnohodnotným vodním ekosystémem, který se může často chovat po svém. Zároveň nesmíme zapomínat, že k dobré kvalitě vody patří i nějaké ty rostliny, které je třeba při svých aktivitách tolerovat jako přirozenou součást rybníka.

18. 6. 2014 zpracoval RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Město Plzeň