2014

Aktuálně z arboreta Sofronka

26. 8. 2014 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Tuto sobotu se arboretum Sofronka, celosvětová sbírka borovic, stane místem setkání největších kapacit z řad lesníků – šlechtitelů téměř ze 40 zemí. Poslední srpnový týden probíhá totiž v Praze mezinárodní konference IUFRO, což je světová organizace lesnického šlechtění a výzkumu, a na závěr této konference je naplánovaná exkurze právě do plzeňského arboreta.

První týden v září bude arboretum z technických důvodů zavřené a pravidelná exkurze s výkladem, konaná vždy první pondělí v měsíci, bude přesunuta na úterý 9. září v 14:00.

Ve středu 10. září, bude v arboretu slavnostně otevřena v pořadí již druhá naučná stezka, tentokrát věnovaná včelám a včelařství, kterou významně finančně podpořil ÚMO 1. Na pěti stanovištích bude umístěno 10 panelů, které mapují nejen život tohoto užitečného hmyzu, ale i jeho význam pro celou lidskou společnost včetně jeho produktů.

V pátek 19. září od 10:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00 bude uspořádána výstavka hub, která naváže na hojně navštívenou květnovou výstavku. Její součástí bude poradna a setkání s mykologem p. Zdeňkem Hájkem, který samozřejmě bude určovat i vámi donesené houby.

Na začátek října připravujeme ve spolupráci s krajským ředitelstvím LČR, plzeňskou pobočkou ÚHÚLu a odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje již tradiční akci „Den lesa“ pro plzeňské školy. V rámci této akce počítáme s „odpolednem otevřených dveří“ pro plzeňskou veřejnost, která má zájem se podívat na nově vybudovaný areál se zookoutkem na horní ploše arboreta, který je jinak přístupný pouze dětským kolektivům pro environmentální výchovu a lesní pedagogiku.

Od září a po celý podzim budou samozřejmě pokračovat programy lesní pedagogiky pro školy, na které se mohou jednotlivé třídy přihlásit na telefonním čísle 725 349 311 nebo na E-mailové adrese kanak@plzen.eu.

         

         

Město Plzeň