2013

Úpravy na hřbitově U VŠECH SVATÝCH v Plzni

31. 1. 2013 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na hřbitově U Všech svatých v Plzni od poloviny devadesátých let minulého století probíhá postupná oprava jednotlivých částí hřbitova. Do současné doby proběhla oprava hřbitovní zdi včetně přiléhajících hrobek a márnice, zrestaurování centrálního kříže a sanace hlavní aleje a úprava dřevin. Zároveň v rámci běžné údržby celého prostoru byly postupně odstraněny nevhodné ruderální porosty a pravidelnými sečemi zvýrazněny cesty v křížové dispozici.              

Na konci loňského roku byla zahájena úprava bezprostředního okolí kostela U Všech svatých. Navazuje na odizolování vlastní stavby kostela, které v předcházejícím období zajistila církev. Součástí úprav je odvedení veškerých dešťových vod od kostela. Zároveň v místě terénních úprav probíhá archeologický průzkum. Stavba bude dokončena na jaře letošního roku. Již nyní vynikají velmi pěkně opravené a vyčištěné dvě související hrobky. Bylo nutné je vyčistit nejen z venku, ale i jejich podzemní části. Ty ukrývaly letitý odpad.   

     hřbitov u Všech svatých, centrální kříž; foto Pelíšková     Hrobka rodiny Klotzů, interiér; foto Pelíšková 
     hřbitov U Všech svatých, centrální kříž; foto Pelíšková                 hrobka rodiny Klotzů, interiér; foto Pelíšková

     kostel U Všech svatých, pohled ze severu; foto Pelíšková     archeologický průzkum, prosinec 2012; foto Pelíšková
     kostel U Všech svatých, pohled ze severu; foto Pelíšková          archeologický průzkum, prosinec 2012; foto Pelíšková

 

Město Plzeň