2013

Stezky ve Štruncových sadech

13. 6. 2013 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Při rozsáhlých stavebních úpravách Štruncových sadů bylo pamatováno i na cyklistickou dopravu. Okolo celého areálu sportovišť byly vybudovány stezky pro chodce a cyklisty. V některých úsecích je provoz cyklistů oddělený od pěších, ostatní stezky jsou se společným provozem chodců a cyklistů. Stezky slouží k příjezdu na jednotlivá sportoviště, k průjezdu z centra města směrem na Roudnou (po lávce přes Mži), cílem cyklistických vyjížděk jsou i nové klidové zóny na březích Mže a Radbuzy.

Štruncovy sady

Délka nových stezek pro chodce a cyklisty je cca 1 500 m, povrch je převážně asfaltový. Investorem stavby bylo město Plzeň - Odbor investic Magistrátu města Plzně s finančním příspěvkem ROP Jihozápad.

Štruncovy sady

Štruncovy sady

 

Město Plzeň