2013

Preference MHD v Plzni se vylepšuje

15. 2. 2013 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Preference MHD se v Plzni dříve uplatňovala pouze u tramvajové trakce. Tramvaje se stále většinou přihlašují jen pomocí trolejových kontaktů. Detekce prováděná tímto způsobem není finančně tak náročná, jako vybavení všech vozidel MHD a řadičů SSZ vysílači a přijímači identifikačního signálu a přesto je vysoce spolehlivá. Nevýhodou je obtížná změna polohy přihlášení a nemožnost přenosu dalších informací (požadovaný směr vozidla, číslo linky, zpoždění spoje, atd.)
 
U nekolejové dopravy zatím nebyla možnost zavést preferenci vozidel podobně jako u tramvají, neboť do současné doby neexistovala spolehlivá možnost identifikace polohy těchto vozidel a následného vyslání nároku na volno do řadiče křižovatky ze stanoveného místa.
 
V rámci výstavby dispečinku PMDP byla vozidla MHD osazena GPS přijímači a systémem vysílání tzv. „radiových telegramů“ (krátkých datových zpráv). Tyto telegramy jsou základem rozvoje preference plzeňských autobusů a trolejbusů. V současné době jsou přijímače těchto datových zpráv instalovány na 30 křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením.
 
V principu jde o to, aby vozidlo MHD mohlo do řídícího systému křižovatky s předstihem a ze přesně stanoveného místa zaslat požadavek na projetí. Podle aktuální fáze cyklu řízení je mu pak zelená "podržena" nebo cyklus pozměněn tak, aby vozidlo mohlo projet křižovatkou plynule a bez zbytečného čekání. Zvýšení průměrné rychlosti může vést mimo jiné i ke snížení počtu vozidel nutných k obsluze linky a tím i k úspoře provozních nákladů. Pro úspěšnou preferenci pomocí úpravy signálního programu se požaduje přesnost identifikace polohy vozidla v řádu jednotek metrů resp. jedné sekundy.
 
Aby byl systém preference MHD funkční, je třeba změnit i logiku řízení příslušných řadičů SSZ. Úpravy již proběhly na většině křižovatek, například na křižovatkách: E. Beneše – 17. Listopadu, Klatovská – Dobrovského, Borská – Němejcova, Koterovská – Sladkovského, Karlovarská – Na Chmelnicích, Folmavská – U Panasoniku, Folmavská – U Nové Hospody, Dlouhá – Revoluční.
 
Úpravy dopravního řešení s cílem vylepšit preferenci MHD se připravují například na křižovatkách: Lidická – alej Svobody, Lidická – Studentská, Plaská – Okounová, Karlovarská – alej Svobody, Karlovarská – Gerská, Nepomucká – Jasmínová, Folmavská – U Letiště.
 
Město Plzeň