2013

Opravy tramvajových tratí v ul. Prešovská a na Klatovské třídě

22. 7. 2013 | Autor: Hakl Jan

Vzhledem k nedobrému technickému stavu některých úseků tramvajových tratí připravilo město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně nezbytné opravy. Z důvodu minimalizace nákladů na zajištění výluk i dopadu na cestující byly sloučeny opravy tramvajové trati na Klatovské třídě a v Prešovské ulici do jedné akce.

Zahájení akce:                                    3. srpna 2013.
Předpokládané ukončení akce:   23. srpna 2013.

Změny v tramvajovém provozu:
Linka č. 1/2 Bolevec - Skvrňany,
Linka č. 4 Košutka - Sady Pětatřicátníků,
Linka č. 1 Slovany – U Zvonu,
Linka č. 2 Světovar – U Zvonu.

Náhradní autobusová linka 4A Bory – U Zvonu

Linka 4A pojede z točky na Borech (obratiště při Klatovské tř. za tramvajovou smyčkou) po Klatovské třídě, kde bude obsluhovat ve stávajících tramvajových zastávkách (mimo zastávek na Chodském nám., které budou posunuty směrem na Bory do provizorních zastávek). V Sadech Pětatřicátníků budou autobusy odbavovat v autobusových zastávkách. Linka dále pojede přes Tyršovu a Fügnerovu ulici ke Zvonu. Od Zvonu linka pojede přes náměstí Republiky a Solní ulicí do Sadů Pětatřicátníků a dále po Klatovské třídě na Bory.

Od 18. srpna by měla být ukončena výluka tramvajové větve na Bory a náhradní autobusová doprava zůstane jen v úseku Sady Pětatřicátníků – U Zvonu.

Přehled a popis opravovaných úseků:

1.   Klatovská tř. – vjezd do točky Bory.

Jde o kompletní rekonstrukci tramvajové trati v úseku od točky na Borech do křižovatky s Kaplířovou ulicí.
Změny v MHD
Autobusy linek 21, 24, 26, 36 a 73 ukončeny v obratišti na Klatovské třídě (na levé straně Klatovské ve směru z centra za točkou tramvají – dnešní stanoviště ČSAD)
autobusy linek 23, 32 a 30 (spoje končící na Borech)  ukončeny ve stávající točce Bory.
Autobusy linek 30 jedoucí na Borská pole a nočních linek pojedou ulicemi Politických vězňů a Máchova.
Změny v automobilové dopravě
Ulice U Borského parku v úseku Politických vězňů – Klatovská bude uzavřena.
Pro automobily nad 7,5 tuny bude ulice U Borského parku uzavřena již v křižovatce se Skupovou ul.
V ulici Politických vězňů v úseku U Borského parku – Máchova a v Máchově ulici v úseku Klatovská – Politických vězňů bude po obou stranách vyblokováno parkování.
Na Klatovské třídě bude provoz  podél stavby sveden obousměrně na západní polovinu vozovky.
Máchova ulice bude v úseku Politických vězňů – Klatovská zjednosměrněna směrem ke Klatovské.

2.  Klatovská tř. - Chodské nám.

Bude provedena oprava trati v prostoru tramvajových zastávek + cca 15 m na každou stranu.
Náhradní zastávky budou umístěny ve směru na Bory v levých jízdních pruzích.

3. Klatovská tř. - přejezd Belánka.

V křižovatce na Belánce bude provedena výměna BKV panelů v úseku od přechodu pro chodce na most přes železniční trať.
Z ulic Borská a U trati bude možné jen pravé odbočení na Klatovskou třídu. Z Klatovské třídy ve směru od centra nebude možné odbočení doleva do ulice U trati.
Jako náhradní trasu lze využít trasu přes Doudleveckou, Zborovskou, ul. 17. listopadu a Sukovu ul. nebo přes Prokopovu ulici a Americkou.

4. Prešovská ulice.

V Prešovské ulici budou vyměněny panely BKV tramvajové trati. Dále bude položen horkovod a provedena oprava kanalizace (stavby Plzeňské teplárenské a Vodárny Plzeň).
Prešovská ulice bude uzavřena pro veškerou dopravu. Pro IAD bude dále uzavřen přejezd přes Přešovskou ulici v Sedláčkově ulici (úseky k Prešovské budou slepé obousměrné s možností otáčení u Prešovské) a do pěší zóny v Bezručove ulici.

V rámci výluky bude na Klatovské třídě provedena ještě oprava lokálních závad trati na několika místech (nám. Míru, u Plachého ul., nad Chodským nám.). Některé tyto opravy  vyvolají nutnost zúžení Klatovské na jeden jízdní pruh.

Termíny:
Všechny stavby budou zahájeny v sobotu 3. srpna 2013.
Výluka na Klatovské třídě - předpokládaný termín ukončení: sobota 17. srpna 2013.
Výluka v Prešovské ulici - předpokládaný termín ukončení: pátek 23. srpna 2013.
Po ukončení výluk mohou probíhat dokončovací práce.
Upozorňujeme, že termíny dokončení jsou závislé na ideálním průběhu prací a v případě nepředvídaných komplikací se mohou prodloužit.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení TT Prešovská - Klatovská“, vedoucí účastník sdružení: Viamont DSP a.s., účastník sdružení: BERGER BOHEMIA a.s. Předpokládané náklady na celou akci včetně dodávky kolejnic, souvisejících výdajů a DPH činí necelých 22 mil. Kč.

Příloha:

Schéma trasy náhradové dopravy a náhradních tras IAD naleznete zde (JPG, 1,1 MB)

Město Plzeň