2013

Nová stezka pro chodce a cyklisty v Chrástecké ulici na Doubravce

13. 6. 2013 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Podél Chrástecké ulice na Doubravce byla v úseku od mostu přes řeku Úslavu ke křižovatce s Jateční ulicí postavena stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (vpravo ve směru k Jateční). Pruh pro cyklisty je jednosměrný – v opačném směru byl pruh pro cyklisty postaven již před několika lety. Stezka zasáhla do valu chránícího kanalizační sběrač, což si vyžádalo vybudování cca 250 m dlouhé opěrné gabionové zdi. Součástí stavby byla také rekonstrukce veřejného osvětlení. Na novou stezku v Chrástecké ulici naváže stezka podél Jateční ulice vedoucí až ke křižovatce s ulicí Na Roudné – stavba již byla zahájena. Směrem na Doubravku bude ve výhledu pokračovat stezka podél Mohylové ulice (stavba má vydané stavební povolení). U mostu přes řeku bude novou stezku křížit stezka pro chodce a cyklisty „Greenway Úslava“, která je také připravena k realizaci.

stezka Chrástecká

Pruh pro cyklisty má asfaltový povrch, je široký 1 m (jednosměrný provoz cyklistů), pás pro chodce je ze zámkové dlažby. Délka nové stezky je cca 400 m. Investorem stavby stezky bylo město Plzeň – Správa veřejného statku města Plzně.

stezka Chrástecká

Město Plzeň