2012

Úprava SSZ na křižovatce "u Práce"

31. 8. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Na křižovatce ulic Klatovská x Americká x Tylova probíhá realizace úpravy, která bude mít přínos pro pohyb chodců na přechodu pro chodce v blízkosti tramvajových zastávek.

Přechod přes Klatovskou třídu u tramvajových zastávek funguje v současné době tak, že je umožněno bezpečné přecházení chodců přes oba směry Klatovské třídy současně pouze v případě, že jsou zastavena vozidla jedoucí po Klatovské třídě v obou směrech a vozidla odbočující z Americké ulice směrem na Bory.

Tato situace není příznivá pro chodce čekající na signál „volno“ ve směru od tramvaje na Americkou ulici k pomníku „Díky Ameriko“ a opačně, neboť zatímco vzdálenější část přechodu může být stále ještě pojížděna vozidly od sadů Pětatřicátníků, v této části přechodu jsou již vozidla jedoucí od Bor zastavena. Přesto zde není přecházení chodců v současné době umožněno.

Původní nedělený přechod pro chodce přes Klatovskou třídu bude v místě zastávky ve směru centrum rozdělen. Bude umožněno bezpečné přecházení chodců z tramvajových zastávek ve směru do Americké ulice a opačně nezávisle na další části přechodu přes tramvajovou trať a část vozovky Klatovské třídy směr Bory.

V souvislosti s touto změnou bude provedena úprava dopravního řešení a přeprogramován řadič SSZ.

Projektová dokumentace a realizace této úpravy si vyžádá finanční náklady včetně DPH ve výši 324 tis. Kč. Termín dokončení zakázky je dle objednávky do 30. září 2012.

 

Město Plzeň