2012

Režim placené parkování v centru města Plzně od 1.11.2012 (tisková zpráva)

7. 11. 2012 | Autor: Mrázová Michaela

K 1. listopadu 2012 byla provedena úprava režimu placeného parkování v centru města v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 959 ze dne 28. 6. 2012.

  • Návrh úpravy spočívá v přeřazení místní komunikace sady Pětatřicátníků v úseku ulic sady 5. května – Bezručova ze zóny B do zóny A.  
  • Nově zpoplatněných 9 parkovacích stání v sadech 5. května v úseku Tyršova – Pražská a jejich vyhrazení pro držitele parkovacích karet zóna A. Před úpravy nebyla parkovací stání zpoplatněna. 
  • Vyhrazení 3 úseků místních komunikací Bezručova, Sedláčkova a Veleslavínova pro držitele parkovacích karet. V ulici Bezručova se jedná o levou stranu ve směru jízdy v úseku ulic Bedřicha Smetany – Františkánská, v ulici Sedláčkova se jedná o pravou stranu v úseku ulic Riegrova – Solní a v ulici Veleslavínova pravá strana v úseku ulic Rooseveltova – Dominikánská. Celkový počet vyhrazených stání pro držitele parkovacích karet v těchto úsecích je cca 50. 
  • Nově byla vytvořena vyhrazená stání pro držitele parkovacích karet zóny F na východní straně místní komunikace Palackého náměstí (za parkovištěm v sadech Pětatřicátníků).

Vyhrazená stání pro držitele parkovacích karet v ulici Bezručova, Sedláčkova a Veleslavínova byla vytvořena na úkor stávajících smíšených parkovacích stání, tj. pro držitele karet a parkovacího lístku. Tento krok vede ke zvýšení komfortu parkování zejména trvale bydlících občanů v historické části města.

Současně s výše uvedenou úpravou bylo nově v Pallově ulici před objektem Střediska volného času dětí a mládeže zpoplatněno 15 parkovacích stání  v zóně B – 20 Kč/hod a byl zde umístěn parkovací automat. Zároveň byla 3 parkovací stání na východní straně náměstí Republiky vyhrazena pro držitele parkovacích karet zóny A a parkovací automat byl z plochy náměstí odstraněn.

Upozorňujeme držitele parkovací karty zóna B pro místní komunikaci sady Pětatřicátníků, že jim bude do doby skončení platnosti parkovací karta vyměněna pro zónu A. Tuto výměnu provádí společnost Parking Plzeň, s.r.o., rovněž i prodej nových parkovacích karet.

Městská policie bude první tři týdny tolerovat řidiče, kteří si zakoupí parkovací lístek a zaparkují vozidlo na nově vyhrazeném parkovacím stání pro držitele parkovacích karet.

Město Plzeň