2012

Oprava Domažlické ulice na Nové Hospodě

23. 4. 2012 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

V dubnu tohoto roku byla zahájena oprava staré Domažlické ulice v úseku Dopravní - Prostřední. Důvodem pro realizaci stavby byl špatný technický stav komunikace, zejména ploch mimo vozovku. Zdevastované byly především chodníky, někde chyběly úplně. Zásadním předpokladem pro stavební zásahy je odstranění dosud neřešených problémů s odvodněním vozovky a navazujícího přidruženého prostoru Domažlické tř.

Za tímto účelem budou podél vozovky položeny obrubníky, osazeny nové uliční vpusti a voda z vozovky bude svedena do rekonstruovaných kanalizačních stok vedených mimo vozovku. Podél komunikace budou dobudovány chodníky, zpevněny sjezdy k pozemkům a oživeny vegetační plochy. Stávající přechody pro chodce budou zrušeny a nahrazeny tzv. "místy pro přecházení" (dopravně neznačenými místy s předností vozidel). Součástí stavby bude vybudování nového veřejného osvětlení a obnova svislého dopravního značení. Závěrečnou fází stavby bude pokládka nových asfaltových vrstev vozovky.

Investorem stavby je Statutární město Plzeň, stavební práce provádějí firmy HENSTAV, s.r.o. Plzeň a BRAVOSMAT STAVBY, s.r.o. Praha. Celkové náklady stavby činí 3,5 mil. Kč. Dokončení stavby se předpokládá na konci měsíce června.

Celoplošnou opravu vozovky zajistí Ředitelství silnic a dálnic v návaznosti na dokončení přivaděče silnice I/26.

Výše uvedené úpravy se provádějí s vědomím, že Domažlická ulice bude v dohledné době vyřazena ze sítě silnic I. třídy a zařazena do kategorie místních komunikací.

Soubory ke stažení:

Město Plzeň