2012

Nové stavby v cyklistické dopravě v roce 2011

11. 6. 2012 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

I/26, úsek u Nové Hospody

Při stavbě dálničního přivaděče I/26 (od okružní křižovatky Domažlická na hranici Plzně) byla zodpovědně řešena i pěší a cyklistická doprava. V prodloužení ulice U Vrby na Nové Hospodě byla přes přivaděč postavena bezbariérová lávka s točitými nájezdovými rampami. Od této lávky k okružní křižovatce Domažlická byla podél nové komunikace (po pravé straně směrem do centra) postavena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Lávka a stezka propojují pro cyklisty Novou Hospodu s Borskými Poli, další alternativou je pokračovat od lávky po lesních cestách na Valchu.

Nová stezka pro chodce a cyklisty je dlouhá 800 m, široká 3 m a má asfaltový povrch. Investorem lávky a stezky bylo město Plzeň - Odbor investic Magistrátu města Plzně.

 lávka u Nové Hospody přes dálniční přivaděč   lávka u Nové Hospody přes dálniční přivaděč

lávka u Nové Hospody přes dálniční přivaděč   lávka u Nové Hospody přes dálniční přivaděč

Prodloužení dálničního přivaděče, úsek České údolí – Sukova

Při rozsáhlé stavbě – prodloužení dálničního přivaděče směrem od Klatov (z Českého údolí k Sukově ulici) byla podél nového úseku komunikace postavena i stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Nová stezka se napojuje na stávající komunikace pro cyklisty podél Sukovy ulice, na jihu je podél objektu věznice dovedena ke Klatovské třídě (u železničního mostu na okraji Borského parku). Součástí stavby byla i lávka přes dálniční přivaděč v prodloužení Kaplířovy ulice, která řeší pro chodce a cyklisty významné propojení Bor s areálem univerzity a Borských Polí.

Stezka má asfaltový povrch, je široká 3 m (společný provoz pěších a cyklistů). Její délka je cca 1 050 m. Investorem stezky bylo město Plzeň - Odbor investic Magistrátu města Plzně.

stezka podél dálničního přivaděče na Borech   stezka podél dálničního přivaděče na Borech

Borský park – pás pro cyklisty

V rámci úprav cestní sítě v severní části Borského parku byl vyčleněn ve stávající cestě pás pro cyklisty, který vede v délce 400 m od křižovatky U Borského parku x Politických vězňů pod areál minigolfu. Pás pro cyklisty je oddělen od pásu pro chodce třemi řadami kamenných kostek, podél cesty je oboustranná vzrostlá alej. Pro zdůraznění odlišení koridoru pro cyklisty od prostoru určeného chodcům byl zvolen různě barevný povrch: mlat pro cyklisty, šedá štěrkodrť pro chodce.

Akci zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně.

Borský park - pás pro cyklisty   Borský park - pás pro cyklisty

Křimická ulice – vyznačení stezky pro chodce a cyklisty

Podél Křimické ulice v Předních Skvrňanech byly po obou stranách komunikace vyznačeny v místě stávajících chodníků stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (s jednosměrným pohybem cyklistů). Délka nové stezky je 450 m, ve směru do centra začíná v křižovatce s Malesickou ulicí, ve směru z centra končí v křižovatce s ulicí Na okraji. Stezka navazuje na nedávno dokončenou stezku pro chodce a cyklisty podél Vejprnické ulice.

Dopravní značení provedla Správa veřejného statku města Plzně.

Přední Skvrňany, Křimická ulice - stezka pro chodce a cyklisty   Přední Skvrňany, Křimická ulice - stezka pro chodce a cyklisty

Rekonstrukce polní cesty Radobyčice – Hradiště, I. etapa

Na jaře roku 2011 byla dokončena oprava první části polní cesty (700 m dlouhý úsek u Radobyčic) propojující lávku přes Úhlavu v Hradišti a Radobyčice. Polní cesta získala nový asfaltový povrch šířky 3,5 m. Podél cesty byla vysazena alej javorů. Polní cesta je důležitou cyklistickou „výpadovkou“ směrem na jih od Plzně, především do oblasti údolí Úhlavy.

Opravu financovalo město Plzeň, zajišťovala ji Správa veřejného statku města Plzně.

 polní cesta mezi Hradištěm a Radobyčicemi   polní cesta mezi Hradištěm a Radobyčicemi

 

Město Plzeň