2012

Nová lávka a stezka u Nové Hospody

16. 4. 2012 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Při stavbě dálničního přivaděče I/26 (od okružní křižovatky Domažlická na hranici Plzně) byla zodpovědně řešena i pěší a cyklistická doprava. V prodloužení ulice U Vrby na Nové Hospodě byla přes přivaděč postavena bezbariérová lávka s točitými nájezdovými rampami. Od této lávky k okružní křižovatce Domažlická byla podél nové komunikace (po pravé straně směrem do centra) postavena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Lávka a stezka propojují pro cyklisty Novou Hospodu s Borskými Poli, další alternativou je pokračovat od lávky po lesních cestách na Valchu.

Nová stezka pro chodce a cyklisty je dlouhá 800 m, široká 3 m a má asfaltový povrch. Investorem lávky a stezky bylo město Plzeň - Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Dlouhodobý záměr realizovat též stezku mezi rozvodnou Nová Hospoda a Teslovou ulicí po okraji lesa (podél elektrovodu) je v současné době neprůchodný z důvodu roztříštěného vlastnictví pozemků. Terén je zde v současnosti zcela zdevastovaný a neprůchodný. 

lávka (pro pěší a cyklisty) přes dálniční přivaděč u Nové Hospody

lávka (pro pěší a cyklisty) přes dálniční přivaděč u Nové Hospody

Město Plzeň