2012

Mikulášské náměstí v „novém“

7. 9. 2012 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Ve čtvrtek 13. září 2012 ve 14:00 hodin primátor města Plzně slavnostně otevře Mikulášské náměstí po dokončení jeho celkové rekonstrukce.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2010. Vzhledem k tomu, že pro tuto akci město Plzeň nemohlo uvolnit finanční prostředky v jednom roce, byla stavby rozložena do 3 let.

Mikulášské náměstí v Plzni bylo založeno jako klasické parkové náměstí v roce 1902 jako velkorysá reprezentativní úprava. Postupem doby došlo k výrazným kompozičním změnám, ale především k postupnému rozpadu základního kompozičního prvku, dvouřadých lipových alejí po obvodu náměstí. Z tohoto důvodu byla připravena rekonstrukce Mikulášského náměstí jako další krok regenerace ploch zeleně v Plzni po realizované Mlýnské strouze.

Návrh celkové obnovy Mikulášského náměstí, který zpracoval tým pod vedením Ing. arch. Hanzlíka, vychází z původní pravidelné dispozice náměstí, jež dá vyniknout významným budovám a při tom odpovídá současnému životnímu stylu. Na základní studii řešení rekonstrukce náměstí spolupracoval Ing. Václav Weinfurter z Klatov, významný zahradní architekt, který se mimo jiné autorsky podílel na úpravách zahrad Pražského hradu. Svoji práci na Mikulášském náměstí bohužel nemohl dokončit, protože předčasně zemřel.

Základní kostru prostoru tvoří dvojité lipové aleje, které lemují pěší komunikace. Rozdělení prostoru na průchozí a relaxační zajišťují živé plůtky z ptačího zobu. Ty jsou podpořeny drátěným plůtkem, aby především v prvních letech po založení nedocházelo k poškozování keřů přešlapáváním „uspěchanými“ občany. Zároveň zamezuje vstupu psů do prostoru, který lidé především v teplém počasí mohou využívat k relaxaci na pobytovém trávníku obdobně jako v historickém jádru města. Pro venčení psů budou sloužit travnaté pásy vně delších stran náměstí.

Trávník v centrální ploše náměstí je pod automatickou závlahou, bez které není možné zajistit vyhovující pobytovou kvalitu. Relaxační plochu vedle živých plotů lemují smíšená rabata tvořená trvalkami a dekorativními keři. Obnoveny byly zpevněné povrchy – dlažby a mlat, instalace veřejného osvětlení, nově byly rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Z Lochotínského parku bylo na Mikulášské náměstí přestěhováno sousoší J. K. Tyla. Tím sousoší získalo umístění odpovídající svému významu. Busta Jiřího Trnky se přesunula jen o několik metrů a to do jednoho z nově postavených vstupních loubí. Další loubí u Mikulášského gymnázia skrývá nové pítko. To je dílem výtvarníka Václava Fialy.

Při stavbě, při provádění zemních prací byla v jihovýchodním rohu náměstí nalezena stará studna. Vzhledem k tomu, že předběžným zjištěním studna zadržuje dostatek vody, byla upravena tak, aby po provedení rozborů kvality vody a zjištění vydatnosti studny bylo možné tuto vodu využívat pro závlahu parkových ploch.

Na Rekonstrukci Mikulášského náměstí město Plzeň získalo finanční dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR Podpora regenerace urbanizované krajiny na obnovu vegetačních prvků (tj. trávníků, stromů, keřů) a mlatových povrchů.Celkové náklady na realizaci stavby činily 36 mil. Kč včetně DPH.

                 

 

Město Plzeň