2012

Celoplošná oprava Křížkovy ulice

1. 5. 2012 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Kompletní oprava stávající komunikace v městské části Roudná. V současné době je akce ve fázi územního řízení. Zahájení stavby se předpokládá do r. 2015.

Předmětem stavby bude nové uspořádání uličního prostoru se zvláštním zřetelem na organizaci parkování v místě. Součástí stavby bude i úprava stávajícího prostoru před 17. ZŠ Malická.

Obnovena bude vozovka a chodníky, parkování bude řešeno jako kolmé podél vozovky. Významnou změnou bude obousměrné dopravní napojení parcely č.p. 11806/4 pod úrovní vozovky. Prostor před základní školou bude zadlážděn v jakési terase vycházející z úrovně Malické ulice. Od dopravního prostoru Křížkovy ulice a obslužné komunikace před průčelím školy bude oddělen terénním schodištěm. Prostor včetně schodiště bude mít charakter rozptylové komunikační plochy tvořící předpolí budovy školy. Bude osázen soliterními dřevinami a ze strany Malické ulice bude odstíněn souvislou keřovou výsadbou.

V rámci stavby bude provedena obnova veřejného osvětlení a realizovány přeložky dotčených inženýrských sítí (ČEZ, RWE a Telefónica O2).

 

 Situace stavebních úprav:

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň