2012

Akce v cyklistické dopravě plánované na rok 2012

11. 6. 2012 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Hlavní stavbou pro cyklisty připravovanou na letošní rok městem Plzní je nová stezka podél Chrástecké ulice na Doubravce. Stezka povede od mostu přes Úslavu po pravé straně silnice ke křižovatce s Jateční ulicí (před několika lety byl po druhé straně vozovky postaven pruh pro cyklisty ve směru od Jateční k mostu). Bude zde chodník ze zámkové dlažby a jeden metr široký pruh asfaltu pro cyklisty. Součástí stavby je celoplošná oprava silnice a nová dešťová kanalizace (to bude platit Plzeňský kraj) a rekonstrukce veřejného osvětlení. Délka nové stezky je cca 400 m.

Doubravka, Chrástecká ulice - pohled od mostu přes Úslavu směrem k Jateční ulici

Na stezku v Chrástecké ulici bude navazovat stezka podél Mohylové ulice - tento úsek je projektově připraven v rámci rekonstrukce celého uličního profilu až ke křižovatce s Masarykovou ulicí. Rekonstrukce Mohylové ulice má vydané územní rozhodnutí, připravujeme žádost o stavební povolení. Stavba by měla být zahájena po dokončení přestavby železničního mostu v Mohylové ulici (nad autobusovou zastávkou "Husův park"), tedy pravděpodobně kolem roku 2015. Ve směru do Bolevce naváže na novou stezku v Chrástecké ulici plánována stezka pro chodce a cyklisty podél Jateční ulice, která bude realizována v rámci celkové rekonstrukce Jateční ulice. Tato rozsáhlá stavba bude koncem roku 2012 zahájena - zajišťuje ji Plzeňský kraj za finanční spoluúčasti města Plzně.

Doubravka, Mohylová ulice

Stezka pro chodce a cyklisty je vyprojektována také podél tzv. "Západního okruhu" v úseku Domažlická - Chebská (tj. od okružní křižovatky u Nové Hospody k silnici mezi Skvrňanami a Křimicemi), jehož stavba má být také zahájena v roce 2012. Stavba bude trvat více než rok a stezka bude zprovozněna až v její závěrečné fázi - letos tedy ještě určitě hotová nebude.

Město Plzeň letos požádalo Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na opravu stezky pro chodce a cyklisty podél Gerské ulice na Lochotíně v úseku mezi křižovatkami s Karlovarskou ulicí (u prodejny LIDL) a se Studentskou ulicí (blízko Severky). Jedná se o výměnu asfaltového povrchu v délce cca 250 m. Na začátku července bude rozhodnuto, jestli město dotaci získá, oprava by pak mohla být provedena v září nebo v říjnu 2012.

Lochotín, stezka pro chodce a cyklisty v Gerské ulici   Lochotín, stezka pro chodce a cyklisty v Gerské ulici

Město Plzeň