2012

Akce SSZ v roce 2012

13. 2. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Na rozdíl od předchozích let nebyla v roce 2012 na signalizačních zařízeních provedena žádná větší akce, kterou by řidiči a chodci na první pohled registrovali nebo která by nějak významně měnila dopravní situaci v lokalitě. Provedené akce se většinou týkaly úpravám stávajícího stavu tak, aby lépe vyhovoval dopravním podmínkám a požadavkům.
.
P069  Přechod přes Dlouhou ulici  (Dlouhá – Sokolská) - modernizace řadiče
U přechodu, který byl řízen nejstarším řadičem ve městě, byla provedena modernizace řídící jednotky a dopravního řešení. Celková obnova tohoto zařízení včetně sloupů a návěstidel proběhne až  v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Dlouhé ulice.
.
K133  Přemyslova - Jízdecká - doplnění signálů pro tramvaje
Přechod u OC Plaza Plzeň byl doplněn o signály pro tramvaje. Původní řešení s blikači přes tramvajový pás upozorňujícími chodce na přijíždějící tramvaj, které jinde funguje zcela bez problémů, zde muselo být doplněno o signály pro tramvaje. Důvodem bylo, že mnozí chodci nevnímali tramvajový pás jako místo možného střetu a docházelo ke vzniku potenciálně nebezpečných situací. V současné době, pokud svítí zelená pro chodce na obou částech předsazeného přechodu, svítí před tímto přechodem pro tramvaj signál "STŮJ". Řidič tramvaje je o tom navíc informován tzv. předsignálem - tedy samostatným návěstidlem, nacházejícím se cca 100 m před křižovatkou.
.
K212  Domažlická – Dopravní - zrušení SSZ
V souvislosti s dokončením dálničního přivaděče silnice I/26 Domažlická ul. (obchvat Nové Hospody) byla v březnu trvale zrušena světelná signalizace na křižovatce Domažlická – Dopravní (konečná trolejbusu č.12). Toto světelné signalizační zařízení zde bylo uvedeno do provozu v roce 1997 v souvislosti s otevřením úseku dálnice D5 Sulkov - Rozvadov a převedením značné části dopravy  z Křimické na Domažlickou třídu. Bylo zde instalováno v té době již použité vybavení, demontované v oblasti Lochotína. Po převedení provozu na nový úsek silnice I/26 ztrácí stávající komunikace dopravní význam a signalizace se stala nadbytečnou.

K241  Domažlická – Na výspě - zrušení SSZ
Světelná signalizace v této lokalitě má stejnou historii jako zařízení na Nové Hospodě. Z dnešního pohledu, kdy je skvrňanská točna trolejbusu využívaná jen minimálně a intenzity dopravy v tomto úseku Domažlické tř. jsou také daleko nižší než před 10 lety, ztrácí zařízení svůj význam a původně plánovaná rekonstrukce spočívající ve výměně řadiče a doplnění smyček umožňujících dynamické řízení křižovatky byla shledána jako neúčelná. Dopravní význam samotné ulice Na výspě dnes není tak velký, aby opravňoval k milionové investici, kterou by si tato rekonstrukce vyžádala. V souvislosti s dostavbou dálničního přivaděče D5 – Domažlická došlo tedy i zde ke zrušení světelné signalizace bez náhrady.
Mezilehlá signalizace na Zátiší již byla částečně modernizována a zůstane trvale v provozu.
.
K402  Rokycanská - Revoluční - demontáž SSZ
K409  Těšínská - Jateční - demontáž SSZ
SSZ na obou křižovatkách je dlouhodobě mimo provoz a případné zprovoznění by si (vzhledem k zastaralému vybavení) vyžádalo mnohamilionové náklady na kompletní rekonstrukci. Protože dopravní situace v místě nepřekračuje únosnou mez, bylo rozhodnuto o likvidaci těchto SSZ bez náhrady.

K105  Klatovská - Americká - rozdělení přechodu
Na křižovatce "U Práce" byl přechod pro chodce od pomníku přes tramvajové zastávky rozdělen na dvě nezávislé části. Toto opatření si vyžádala skutečnost, že původní jednodílný přechod byl kolizní s konkrétními směry vozidel jako celek a docházelo zde k hromadnému přecházení na červenou od zastávek k pomníku a obráceně. Po rozdělení na dvě části ubylo kolizních bodů a díky tomu může být zelená na této části přechodu rozsvícena po delší dobu.

K305  Karlovarská - Lidická - doplnění signálů pro MHD
V zájmu zprovoznění společné zastávky BUS-TRAM byly doplněny předsazené signály pro výjezd ze zastávky MHD na Karlovarskou třídu ve směru do centra. S rekonstrukcí  zastávek v lokalitě a s převedením autobusových linek na tramvajové těleso se jevil problematický výjezd autobusů zpět na vícepruhou komunikaci. Byly zde proto na výjezdu ze zastávky instalovány předsazené signály pro vozidla i pro autobusy MHD. V současné době se provádí optimalizace provozu. Protože zatím nelze zcela vyloučit možnost, že se autobus před výjezdem nepřihlásí, nelze ani ponechat VOLNO pro MHD pouze na výzvu. Křižovatka reaguje dynamicky a na výzvu zelenou pro výjezd MHD průběžně zařazuje, pokud však nedojde k přihlášení po dobu delšího časového úseku, je automaticky a ve vhodnou chvíli zařazena zelená pro MHD i bez předchozí výzvy. Hledají se dostupné možnosti, jak zvýšit spolehlivost přihlášení MHD až ke 100% a pak bude tato napevno zařazovaná zelená z logiky odstraněna.

Osazení LED-návěstidel - Sady Pětatřicátníků (K114, K115), Nám. Míru (K604), přechod Zborovská (P098), Karlovarská - Lidická (K305)
Byla odzkoušena a následně i použita možnost instalace moderních LED-návěstidel do stávajícího vybavení křižovatek. Celá problematika je podrobněji zmíněna v dalším článku.
Město Plzeň