2011

Rekonstrukce a výluky na tramvajových tratích v Plzni v roce 2011

21. 2. 2011 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Článek byl aktualizován 23.5.2011.

V roce 2011 se plánují následující stavební akce na tramvajových tratích v Plzni:

Rekonstrukce TT Karlovarská II. etapa
termín provádění stavby na TT: červenec – srpen 2011
investor: město Plzeň zast. OIMMP
způsob provádění: v úseku B.Němcové – alej Svobody nově panely BKV na původní betonové desce, v úseku alej Svobody – Gerská celý nový svršek na pražcích se zákrytem z betonových panelů. V oblasti zastávky a křižovatky U Družby dojde k osovému posunu trati o několik metrů, podchod bude zasypán a nahrazen přechodem pro chodce, bude doplněn levý odbočovací pruh od Košutky do aleje Svobody
způsob zajištění náhradové dopravy: v měsících červenec – srpen úplná výluka v úseku Lékařská fakulta – Košutka, l.č. 4 bude odkloněna do obratiště Mozartova a v úseku Lékařská fakulta – Košutka bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Rekonstrukce kolejového oblouku Koterovská - Sladkovského
termín provádění stavby na TT: červenec 2011, předpokládaná doba provádění 3 týdny
investor: město Plzeň zast. SVSMP
způsob provádění: poškozený oblouk z panelů BKV bude nahrazen kompletním novým svrškem – podle projektu pevná jízdní dráha systému Vossloh W-Tram
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.1 bude ze Slovan prodloužena do obratiště Světovar. Linka č.2 bude ukončena v obratišti Radyňská, kde bude zřízena provizorní zastávka u křižovatky s ul. Sladkovského. V úseku U Duhy – Světovar bude zavedena náhradní tramvajová linka X2. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Rekonstrukce oblouků na náměstí Milady Horákové
termín provádění stavby na TT: červenec - srpen 2011 (po ukončení výluky na Koterovské), předpokládaná doba provádění 5 týdnů
investor: město Plzeň zast. SVSMP
způsob provádění: stávající porušené oblouky z panelů BKV (vjezdový oblouk) resp. širokopatních kolejnic (výjezdový oblouk) budou nahrazeny novou konstrukcí s pražci a stojinovými kolejnicemi
způsob zajištění náhradové dopravy: Linka č.1 bude ukončena v obratišti Radyňská a v úseku Mikulášské náměstí - Slovany bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Oprava propadlých panelů na Klatovské tř. – nám. Míru
termín provádění stavby na TT: srpen 2011 případně později, zatím blíže neurčeno, předpokládaná doba provádění 2 x 1 týden
investor: město Plzeň zast. SVSMP
způsob provádění: propadlé panely BKV budou vyjmuty, opraveno podloží a vloženy nové panely
způsob zajištění náhradové dopravy: vystřídaný jednokolejný provoz

Odvodnění oblouku Plaská - Tachovská
termín provádění stavby na TT: podzim 2011, pravděpodobně konec října, doba provádění 4 – 6 dnů
investor: město Plzeň zast. SVSMP
způsob provádění: v nejnižším místě neodvodněného oblouku bude vloženo nové odvodňovací zařízení a od něj vybudována přípojka do nejbližší šachty
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č.1 bude ukončena v obratišti Mozartova, v úseku Mozartova – Bolevec bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Sanace kanalizačního sběrače Vejprnická
termín provádění stavby na TT: druhá polovina srpna 2011, doba provádění 2 týdny
investor: Vodárna Plzeň a.s.
způsob provádění: stávající kanalizační sběrač velkého profilu kříží v úseku Křimická – Malesická na dvou místech Vejprnickou ul. včetně tram. trati. Sanace bude probíhat otevřením z povrchu. V místech překopů bude stávající svršek demontován a následně vrácen do původní podoby
způsob zajištění náhradové dopravy: linka č. 2 bude ukončena v zastávce Křimická a dále do Zadních Skvrňan bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Pro další nejbližší roky se připravují následující projekty rekonstrukcí tramvajových tratí:

  • Karlovarská – Gerská, III. etapa
  • Pražská – U Zvonu
  • Sirková ul. – přejezd
  • Mikulášská tř. – oblouky
  • Klatovská - přejezdy U Práce a u divadla
  • Bolevec - montážní jáma
  • Slovanská tř., úsek Sladkovského – Radyňská (výměna panelů)
  • Slovanská alej, výměna kolejnic v úseku Francouzská – Koterovská
  • Chodské nám. – propady panelů + rekonstr. zastávek
  • Vejprnická – Terezie Brzkové – oblouky.

 

Město Plzeň