2011

Park U ježíška - první úpravy

28. 3. 2011 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V roce  2010 byl svah očištěn od náletů a nárostů, byly odstraněny suché a poškozené dřeviny a především bylo z prostoru odklizeno velké množství odpadků. Na podzim bylo do upraveného svahu vysazeno celkem 18 ks listnatých stromů. Jedná se především o okrasné jabloně a třešně, které ozdobí svah jarním květem. Kromě nich je tam vysazeno několik javorů, jerlíny japonské, ořešák a zajímavostí je jeden exemplář mišpule obecné. Skupiny stromů mají navozovat atmosféru zahrad s ovocnými stromy, které tu kdysi bývaly. Pod stromy jsou vysázeny jarní cibuloviny.

svah pod Mikulášským hřbitovem po vyčištění a založení trávníku

Svah s vysaazenými stromy - březen 2011

Dalším krokem v úpravách této lokality bude v letošním a příštím roce vybudování nových cest – pěší propojení od bytových domů U Ježíška směrem k řece a cesta na novou vyhlídku v horní části svahu. Rovinatý úsek cesty od bytových domů napojený na stávající stezku podél řeky bude široký 2m s mlatovým povrchem (zhutněný štěrk v přírodní šedé barvě). Cesta stoupající k vyhlídce bude díky prudkému terénu zpevněna dlažbou ze žulové kostky. Malá vyhlídka pod hřbitovem bude vybavena třemi jednoduchými lavičkami. Po dokončení stavby cest budou ve svahu vysazeny další dřeviny, celkem je ve svahu počítáno s 26 ks dřevin.

V současné době je pro tuto stavbu zpracován projekt ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby. SVSMP připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením stavby se počítá v polovině letošního roku.

Výše zmíněné úpravy jsou součástí navrhovaného „Parku U Ježíška“. Park o rozloze více než 4 ha  se připravuje od roku 2002, kdy proběhla architektonická soutěž. Nový městský park U Ježíška by měl v budoucnu nabízet kavárnu, dětské hřiště a sportoviště, pohodlné parkové cesty a hlavně velké travnaté plochy na rekreační sport a odpočinek. Pro celý park je připravena projektová dokumentace a pro I. etapu je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Realizaci celého parku brání dosud nevyjasněné majetkové vztahy. Velkou část plánovaného parku tvoří soukromé pozemky, aby mohlo město Plzeň přistoupit k navrhovaným  úpravám, musí nejprve pozemky získat. Nicméně i malá realizovaná etapa pod mikulášským hřbitovem napoví, jak bude celý park v cílovém stavu vypadat.     

Město Plzeň